Ny förpackning till hylsor för dna-undersökning

Efter ett ökat behov infördes 2011 en anpassad specialmetod för dna-undersökning av hylsor och patroner. Antalet hylsor och patroner som dna-undersöks ökar och prognosen för 2015 är att drygt 1 000 kommer att analyseras. Även efter att metoden modifierats och rutinerna anpassats är den en av våra mest tids- och resurskrävande analysmetoder och med en relativt låg success rate på utfallet.

Den förpackning som använts fram till nu, Biopack-påsen, är en generell förpackning som inte är riktad specifikt mot just hylsor och patroner. Det har länge diskuterats både på fältet och vid laboratoriet om det finns en förpackning som skulle vara anpassad och bättre skydda de små spårmängder som kan finns på en avfyrad hylsa.

hylsor3Under 2014 genomfördes ett specialarbete inom kriminalteknisk grundutbildning ”Förpackningsmaterial för avfyrade patronhylsor”. I arbetet sammanställdes krav och önskemål på vad en sådan förpackning behöver tillgodose. Hit hör bland annat att förpackningen behöver vara dna-fri. Den bör vara transparent för att underlätta den inledande undersökningen och möjliggöra fotografering. Hylsan bör kunna ligga still i förpackningen för att förhindra att dna och fingeravtryck påverkas eller att repor eller andra skador uppstår som försvårar undersökningen av vapenspår. Eventuell fukt på hylsorna behöver tas bort då den kan förstöra för både dna- och vapenspårsundersökningen.

Loci Forensics i Nederländerna har lanserat en förpackning för säkring av hylsor, ett dna-fritt och transparent plaströr. I korken sitter en pinne som håller hylsan på plats under transport och som underlättar vid säkring av tändsatspartiklar. Eventuell fukt sugs upp av ett granulat fäst i korken. Förpackningen tar upp till 4 cm långa hylsor. Större hylsor och patroner behöver fortsättningsvis säkras i Biopack-påsar. Enligt uppgift kommer en förpackning för större hylsor att tas fram.

De nya förpackningarna bör underlätta tillvaratagandet och den efterföljande hanteringen av hylsor och förhoppningsvis förbättras också utfallet vid dna-undersökningarna. Specialarbetet och ytterligare information kring den nya förpackningen finns tillgängligt på Intrapolis.

Anneli Karlsson forensiker
Ricky Ansell verksamhetsexpert
biologisektionen NFC