360-fotografering och dokumentering

Vid NFC syd använder vi oss av 360-fotograferingar för att dokumentera brottsplatser. I Malmö servar vi fotografer både kriminaltekniker, utredare och åklagare. Vi dokumenterar alla typer av miljöer och platser; så som större områden utomhus men också lägenheter, lokaler och villor.

Genom att presentera en plats i 360 grader ger vi personer som inte varit där en möjlighet att skapa sig en tydligare bild av hur det ser ut. Vilket kan vara lämpligt vid en rättegång när det inte finns möjlighet att göra en syning av platsen. Presentationen kan också användas av utredare vid förhör av vittnen, målsägande eller misstänkt. Tillsammans med presentationen inkluderar vi även en planritning för att man på ett enkelt sätt ska kunna navigera bland bilderna och snabbt få en överskådlig bild av den aktuella platsen.
360_kameraVid tillfället för fotograferingen tar vi sex bilder vid varje utvald punkt och roterar kameran ett sjättedels varv mellan varje bild. Dessa bilder fotograferas alltid i RAW för att vi ska kunna arbeta med bilderna och justera kontraster så bra som möjligt i Photoshop. Efter framkallningen kopierar vi in bilderna i programmet PTGui där bilderna sätts ihop, stitchas, till ett panorama där vi kan se i alla riktningar.
För att sedan skapa den slutliga produkten använder vi Pano2VR som skapar en virtuell rundtur mellan de olika punkterna. Rundturen kan sedan öppnas i datorns webläsare.

Teknik
För att utföra arbetet med 360-fotografering använder vi följande utrustning
• Kamera: Canon EOS 600D
• Optik: Sunex Super Fisheye 5,6mm F5,6
• Sunex Panoramic Rotator (som följer med just denna optik)
• Program: Photoshop, PTGui och Pano2VR

 

360_Linneskolan360-dokumentering av skolgård
Sommaren 2014 skedde ett mord på Linnéskolan i Malmö. Fotograf Tomas Brodin var snabb med att föreslå en 360-fotografering redan ett par dagar senare, eftersom det var viktigt att dokumentera platsen dagtid för att få en så representativ bild som möjligt. Veckan efter skulle höstterminen börja och skolgården skulle då vara full med elever.

Fotograferingen genomfördes och utredarna var mycket tacksamma för resultatet och kunde använda materialet i samband med förhör av över 20 vittnen.

Martin Palm, fotograf
spår- och dokumentation, NFC syd