3D-dokumentation av brottsplats

Under projektnamnet CSI The Hague arbetade NFI (Netherlands Forensic Institute) i Holland under 2012 med utveckling av bland annat 3D-dokumentation. Genom europeisk samverkan har NFC kunnat ta del av deras genomförda undersökningar på både olycksplatser och brottsplatser.

Då och då bistår NFC:s medarbetare inom informationsteknik vid brottsplatsundersökningar. Detta är vanligtvis kriminalteknikernas uppgift och i Kriminalteknikerutbildningen på NFC ingår ämnet brottsplatsdokumentation som en egen del av utbildningen.

3D_Stefan Rattfält

− Det finns ett behov av 3D-dokumentation och vi anser att NFC ska befinna sig i framkant av den utvecklingen. 3D-dokumentation är en del i det arbete som påbörjats inom brottsplatsdokumentation i och med att jag anställdes våren 2014. För att ytterligare öka farten i utvecklingsarbetet kommer ytterligare en person anställas under hösten som ska jobba med området, berättar Staffan Rattfält.

Staffan har gjort studiebesök i Haag på NFI och deltog då också i deras utbildning för bildbehandlare. Vid studiebesöket besöktes även ett visualiseringsteam på KPLD (Korps landelijke politiediensten), Nederländernas nationella polis som förvaltar teknik och metoder från CSI The Hauge-projektet. Till sitt förfogande hade de två fullt utrustade bilar där det fanns olika typer av kameror, laserskannrar och en mängd tillbehör. Från Holland togs ny kunskap och många goda exempel på användbarheten med hem. Som exempel:

  • Vid beräkning av skottbanor kan 3D tillföra nytta eftersom man kan titta på brottsplatsen från andra vinklar och till exempel se genom väggar och föremål.
  • Det kan också vara bra om platsen bara är tillgänglig under en kort tid, exempelvis en väg där man vill släppa på trafik igen.
  • Även vid terroristattentat med mycket skador, exempelvis efter bombexplosion.
  • När frågan uppstår om avstånd mellan personer som filmats av mobilkamera kan polisen snabbt åka till platsen och med hjälp av 3D-dokumentationen ge mätningsresultat i efterhand.

Samarbeten
Under senaste åren har ett samarbete med Norge utvecklats, då även de började sitt utvecklingsarbete med besök i Haag.

Efter terrorsprängningen av regeringsbyggnaden i Oslo 2011 beställdes 3D-mätning från ett privat företag och det gav ett bra resultat. Sedan dess har deras verksamhet utvecklats och under ett år har en expertgrupp på fem personer haft hela Norge som sin arbetsplats. Polisen förbereds och ska, så snart de är redo, överta 3D-arbetet från expertgruppen.

− NFC har fått tagit del av underlag och erfarenheter från Norge, vilket gör att vi snabbare kan komma framåt i arbetet och undvika fallgropar och två leverantörer har lånat oss 3D-skannerutrustning för att använda där det finns behov av ballistisk undersökning, avslutar Staffan Rattfält.

Ylva Hammarlund
redaktör