Artiklar från Kriminalteknik nu på nfc.polisen.se

nfc.polisen.se – det är länken du ska spara om du även i fortsättningen är intresserad av att läsa de artiklar som publicerats i Kriminalteknik. nfc.polisen.se kommer bli navet för allt som rör Nationellt forensiskt centrum – NFC. Det är på NFC:s officiella webbplats du kan läsa om vår verksamhet men också tal del av de artiklar och nyheter som skrivs.

Läs mer →

Resultat av vapenundersökningar på 24-48 timmar

Pilotprojektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” har gjort att NFCs vapengrupp kan leverera ett resultat från en vapenundersökning på bara 24-48 timmar. Arbetsmetoden är ett resultat av ett flerårigt utbyte med brittiska aktörer och brittiska NABIS (National Ballistic Intelligence Service).

Läs mer →

Framtidens kriminaltekniker

Kriminaltekniken är ett område som är under ständig utveckling, både när det gäller metoder, teknisk utveckling och kompetenskrav. Nationellt forensiskt centrum (NFC) ansvarar för den kriminaltekniska utbildningen inom polisen och den förändras och anpassas i takt med den utveckling som sker inom området.

Läs mer →

Prüm dna-sökningar mot Spanien

I november 2015 hade vi i Sverige varit operativa i det så kallade Prüm dna-samarbetet i två år. Den 12:e november 2013 blev vi operativa med det första landet, Nederländerna. Sedan dess har Sverige blivit operativa med ytterligare åtta länder – Finland, Estland, Polen, Litauen, Slovakien, Rumänien, Österrike och Tjeckien – och söker dagligen alla nya dna-profiler från spår och personer mot dessa länder. Den 24:e november 2015 var det dags att bli operativa med det tionde landet – Spanien.

Läs mer →

Processen för salivprovsanalys 10 år!

Från 5000 referensprov med enkelanalys per år till upp mot 5000 prov med dubbelanalys i månaden. År 2006 mötte dåvarande SKL den utmaningen med automatisering, IT-system och ett speciellt papper[1].

Läs mer →

Fotografens roll vid rekonstruktioner

En måndag kväll i april 2009 beordrades en polispatrull till Brandbo utanför Fagersta.  En man hade blivit skjuten till döds utanför sitt hem. Utredningen ledde till Estland och efter några månader kunde tre personer gripas för inblandning i mordet.

Läs mer →

Giftärenden på NFC

På Droganalyssektionen, NFC, utförs undersökningar som går under benämningen giftärenden. Det som främst skiljer ett giftärende från ett narkotikaärende är att man går vidare med utökade analyser trots att man har konstaterat att materialet inte utgörs av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Läs mer →

Handstilen utreds vid bedrägeri

Jämförande handstilsundersökningar utförs av forensiker i NFC:s dokumentanalysgrupp. Trots att det är en av de äldsta forensiska undersökningstyperna betyder det inte att det är omodernt eller oanvändbart.

Läs mer →

Många asyldaktningar ledde till effektivare AFIS

Höstens kraftiga ström av asylsökande till Sverige och jakten på en misstänkt terrorist satte Fingeravtrycksgrupp 1 i Stockholm under hård belastning. Snabbt hamnade man i ett akutläge där man var tvungna att snabbt gå igenom 10000-tals fingeravtryck för att se om den misstänkte terroristen fanns med. Tack vare stort engagemang och delvis nytt arbetssätt kunde man snabbt arbeta undan kön med fingeravtryck.

Läs mer →

En forskande polismyndighet

alttext

I Polismyndighetens instruktion står att NFC har ett nationellt ansvar för forskning och utveckling (FoU) inom det forensiska området (SFS 2014:1102). Vid NFC bedrivs idag fler än hundra projekt, allt från vardagsnära utveckling till större forskningssatsningar i samverkan med universitet.

Läs mer →