Aktuellt inom brand

Brandkonferens 12-13 maj 2016. Konferensen vänder sig till polispersonal och brandutredare inom Räddningstjänsten i Norden. Arrangör är Nordiska Brandgruppen och värd är Nationellt forensiskt centrum − NFC.

brand_connyDet planeras för cirka 15 föredrag om 30 minuter vardera och de kommer att handla om

  • intressanta ärenden
  • hälsa och säkerhet
  • kvalitetssäkring
  • nyheter inom brandområdet

Conny Olsson, forensisk specialist på NFC, är kontaktperson när det gäller förslag på intressanta fall att hålla föredrag om eller önskemål på ämnen att ta upp.
Anmälan till konferensen görs till Johanna Max, johanna.max@polisen.se

Konferensen arrangeras vart annat år och 2016 blir det för fjärde gången. Det finns plats för omkring 170 personer och det har varit mer än fulltecknat vid varje tillfälle.

Malmö polishus hälsar välkommen till sina lokaler, som ligger på gångavstånd från tåg- och bussförbindelser.

Förpackning av tillvaratagna kläder som misstänks innehålla brännbar vätska
Ångor från brännbara vätskor dunstar snabbt och material som misstänks innehålla brännbar vätska ska därför packas i speciella brandpåsar och förslutas snarast. Idag förekommer det ofta att polispatruller och/eller utredare tar tillvara kläder från misstänkta. De förpackar då kläderna i papperspåsar som de sedan, ibland efter flera veckor, lämnar vidare till kriminaltekniker. Denna felförpackning medför att all eventuell brännbar vätska ofta har dunstat bort, d.v.s. bevis har förstörts.

Vår önskan är att samtliga forensiska sektioner informerar berörda polispatruller och utredare som tar tillvara persedlar, som misstänks innehålla brännbar vätska, om hur de på bästa sätt ska packa.

Conny Olsson
Forensisk specialist, NFC