Appar och dentalmassor

Ungefär 40 medlemmar hade slutit upp till Kriminalteknikföreningens möte som inleddes med den från årsmötet uppskjutna punkten om revisorernas berättelse och styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.

Demonstration av olika dentalmassor, användbara för kriminaltekniska ändamål inledde programmet. Mycket har hänt på marknaden under senare år och företaget var öppet för utveckling ett material anpassat för vår verksamhet. Numer domineras dentalmassorna av A-silikoner. Bland annat finns en tvåkomponent knådmassa, så kallad putty, lämplig att använda i de fall den högsta detaljrikedomen inte är nödvändig. Samma massa kan också användas som sked eller gjutform, vilket kan underlätta för oss att få en mer detaljåtergivande och lättflytande massa.

Isak Rytz från företaget Exactodent visar olika dentalmassor på kriminalteknikföreningens möte i Örebro.

Isak Rytz från företaget Exactodent visar olika dentalmassor på kriminalteknikföreningens möte i Örebro.

Anna Jinghede från Tekniska roteln i Örebro visade fall där dessa material med framgång använts, bland annat vid avgjutning av skador i hårdvävnad och avgjutning av insidan av ett patronläge.  Ett demonstrationskit skickades till SKL där det finns intresse för dentalmassor. Kanske kan det bli ett kommande specialarbete för en kriminaltekniker eller ett utvecklingsarbete vid SKL. Närmare uppgifter om leverantör och produkter hittar du på vår webbplats www.kriminalteknikforeningen.se.

Appar till smartphone Appar som verktyg kan vara användbara i vår verksamhet. Bland annat visades ritprogrammet MagicPlan med vars hjälp du på någon minut kan skapa en riktigt snygg planskiss över ett eller flera rum. Programmet finns tillgängligt för såväl Iphone som Android.  Gratisversionen räcker långt, men då skissen exporteras ligger det ovanpå skissen ett synligt vattenmärke med utvecklarens logga. Vill du få bort den får du betala, antingen per exporterad sida, per månad eller en engångsavgift för fullversionen.

Programmet kan upplevas litet och pilligt att sköta på Iphone, men med Ipad blir det mycket lättare. Andra appar som visades var Positionera, med vars hjälp det enkelt går att skicka sin position med sms och sedan när du kommer hem sammanställa exakt hur du rört dig. Kan till exempel vara användbart när du söker av ett område med metallsökare. I appen  My Measures and Dimensions, kan du ta en bild på brottsplats och sedan direkt lägga in mått på föremål i bilden. Det kan du visserligen göra i din hemdator också, men som minnesanteckning på brottsplats är den här appen mycket användbar.

I takt med utvecklingen är det snart en självklarhet att vi ska ha tillgång till smartphone och Ipad på brottsplats. Det finns ett otroligt utbud av användbara appar och många är gratis. Avsikten är att vi framöver ska presentera olika appar på föreningens webbplats. Vi tar gärna emot e-posttips till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se och skriv gärna en liten recension när du tipsar.

Intressanta och tänkvärda föredrag

Efter en god lunch inleddes eftermiddagsprogrammet med att Göran Schwartz, kriminaltekniker, tekniska roteln Örebro och Kenneth Åberg, biomedicinsk analytiker, tekniska roteln Örebro, redogjorde för den tekniska undersökningen i samband med ett stort narkotikatillslag. Ärendet tog en oväntad vändning och visade på problemet för oss kriminaltekniker när det inte finns tillgång till förhandsinformation och tydligt uppdrag om vad som är kriminalteknikerns uppgift innan det påbörjas en undersökning. Det är därför viktigt att vi som kriminaltekniker ställer krav på våra uppdragsgivare.

Sist med inte minst gav Urban Johansson, kriminaltekniker, tekniska roteln Umeå, en otroligt intressant redogörelse för DVI-arbetet i samband med att det norska Herkulesplanet störtade på Kebnekajse. Här fick vi en tydlig inblick i problem och framgångar. Att arbeta på svensk mark när de omkomna kommer från ett annat land ställer många saker på ända. Frågor om beslutsvägar, etik och mycket annat fick plats i den två timmar långa presentationen.

Våra medlemsmöten känns mycket uppskattade och målet är att hålla ett intressant möte med hög kvalitet varje år. Vi tar tacksamt emot förslag på program, plats med mera.

Ragnar Nordanstig
kriminaltekniker Polismyndigheten Värmland