Artiklar från Kriminalteknik nu på nfc.polisen.se

nfc.polisen.se – det är länken du ska spara om du även i fortsättningen är intresserad av att läsa de artiklar som publicerats i Kriminalteknik. nfc.polisen.se kommer bli navet för allt som rör Nationellt forensiskt centrum – NFC. Det är på NFC:s officiella webbplats du kan läsa om vår verksamhet men också tal del av de artiklar och nyheter som skrivs.