Beslagsstatistik Narkotika

Under flera år har NFC försett polisen, myndigheter och andra intressenter med beslagsstatistik för narkotika, doping och hälsofarliga varor. Förfrågningarna har ökat de senaste 4-5 åren. En anledning till det är sannolikt att polisens egna system för beslag och analyser (BAR) lades ner. En annan anledning är troligen inflödet av många nya substanser på marknaden som väcker intresse hos fler att se sammanställningar, trender, etc. Under 2014 analyserades cirka 40 000 narkotikabeslag av NFC och 2015 förväntas en fortsatt ökning.

Piller_stålmannen

Alla narkotikabeslag som görs av polisen i Sverige skickas till NFC för analys. Undantaget är beslag som innefattas av mindre än 5 g amfetamin eller mindre än 50 g cannabisharts som kan analyseras av utbildad preparatbedömare. Sedan våren 2015 har NFC återupptagit en utbildning för tablettidentifierare vilket innebär att oklassade tabletter samt tabletter som faller inom ramarna för ringa narkotikabrott kan identifieras med hjälp av en tablettdatabas och behöver således inte skickas till NFC för analys. Samtliga beslag som identifieras i polisregionerna rapporteras månadsvis till NFC så att dessa också kan räknas med i den totala statistiken över narkotika.

Halvårsvis rapporteras den totala narkotikasituationen för Sverige till Folkhälsomyndigheten. Tidigare var även Rikskriminalpolisen mottagare av den statistiken som sammanställdes med statistik från Tullen för att få en samlad bild för landet, detta upphörde dock för ett par år sedan. Det har också blivit alltmer vanligt att NFC kontaktas av journalister för att ta fram statistik på specifika substanser i specifika geografiska områden (polisområden eller tidigare polismyndigheter) samt hur det har förändrats över tid.

Lotta Rapp, gruppchef
drogsektionen, NFC