Blodbildsanalys i Serbien

I samarbete med den serbiska polisen genomför Polismyndigheten i Västra Götaland ett av SIDA finansierat utvecklingsprogram – Development of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia 2010-2014.

Sverige har under några års tid deltagit i uppbyggnaden av undervisningsverksamheten i Serbien. Nya lokaler, ny instrumentering och verklighetsnära undervisningsmetoder har introducerats.

Blodbildskurs i Serbien.

Blodbildskurs i Serbien. Foto: Weine Drotz.

Nenad Aranitovic har varit en eldsjäl i samarbetet de senaste åren. Som en del av projektet genomfördes den 14 till 17 maj 2014 en kurs i blodbildanalys. Från Sverige deltog Weine Drotz, SKL, och Pernilla Norberg, Polismyndigheten i Västra Götaland. Redan för tio år sen genomförde Bengt Aspegren och Tomas Palmgren från Sverige kurser i ämnet, men tiden verkar inte riktigt ha varit mogen för att ämnet skulle få genomslag. Även idag finns det mycket som hindrar att viktiga fynd och slutsatser som kriminaltekniker har gjort på brottsplatser når den dömande makten. På begäran gav kursen nu väldigt basal blodbildskunskap med många timmars praktiska övningar likväl som djupdykningar i vissa frågor med fallexempel ur verkliga livet.

Kursen vände sig till nyckelpersoner över hela Serbien med tanken att de själva ska kunna utföra eller ansvara för att upprätthålla en specialkompetens i regionen avseende blodbildsanalys, på samma sätt som vi har gjort i Sverige sedan 2007. Nenad Aranitovic, ansvariga för grundkurser, kriminaltekniker, regionchefer och nyckelpersonen dr Ljubisa Bozic deltog deltog i kursen. Bozic är rättsläkare och jobbar med hela Serbien som arbetsområde, och är den som anses mest kunnig inom området i Serbien idag. Han kommer att vara en drivande mentor för den fortsatta utvecklingen av blodbildsområdet i Serbien.

Tanken är nu att ha ständig kontakt med kursdeltagarna framöver. De ska delta i färdighetstester, i årliga träffar och i konferenser. Från Sverige önskar vi dem lycka till med arbetet att förädla kunskapen från brottsplatsarbetet och vi ska fortsatt hålla kontakten och bidra med det vi har möjlighet till.

Weine Drotz
SKL

Pernilla Norberg
Polismyndigheten i Västra Götalands län