Kategoriarkiv: Biologi

Prüm dna-sökningar mot Spanien

I november 2015 hade vi i Sverige varit operativa i det så kallade Prüm dna-samarbetet i två år. Den 12:e november 2013 blev vi operativa med det första landet, Nederländerna. Sedan dess har Sverige blivit operativa med ytterligare åtta länder – Finland, Estland, Polen, Litauen, Slovakien, Rumänien, Österrike och Tjeckien – och söker dagligen alla nya dna-profiler från spår och personer mot dessa länder. Den 24:e november 2015 var det dags att bli operativa med det tionde landet – Spanien.

Läs mer →

Processen för salivprovsanalys 10 år!

Från 5000 referensprov med enkelanalys per år till upp mot 5000 prov med dubbelanalys i månaden. År 2006 mötte dåvarande SKL den utmaningen med automatisering, IT-system och ett speciellt papper[1].

Läs mer →

En intensiv höst

alttext

Alla vet att Polismyndigheten genomgår en historiskt stor förändring och biologisektionen vid NFC påverkas också i allra högsta grad. Både vi själva och våra uppdragsgivare vill att vi ökar vår effektivitet och kortar ner handläggningstiderna, detta gör vi samtidigt som vi förändrar organisationen, rekryterar och lär upp nya medarbetare. Förväntningarna är höga och så även våra ambitioner.

Läs mer →

Ny förpackning till hylsor för dna-undersökning

alttext

Efter ett ökat behov infördes 2011 en anpassad specialmetod för dna-undersökning av hylsor och patroner. Antalet hylsor och patroner som dna-undersöks ökar och prognosen för 2015 är att drygt 1 000 kommer att analyseras. Även efter att metoden modifierats och rutinerna anpassats är den en av våra mest tids- och resurskrävande analysmetoder och med en relativt låg success rate på utfallet.

Läs mer →

En nationell brottssamordning

alttext

Träffar från dna- och fingeravtrycksregistren är ofta ingångar till vidare utredning av brott. Onsdagen den 21 oktober hölls ett nationellt möte med temat En nationell brottssamordning och forensisk analys, i Hörsalen i Stockholm.

Läs mer →

Gemensam registervård för fingeravtrycks-, signalements- och dna-registren

alttext

Under ett par dagar i juni besökte delar av NFC Biologisektionen och NFC Fingeravtryck Rättsavdelningen/registerförvaltningen för att diskutera och påbörja planering av en effektivare registervård.

Läs mer →

De svenska dna-registren ökar i storlek – men hur fungerar de egentligen?

alttext

Vid halvårsskiftet 2015 fanns dna-profiler från 147 000 personer och 31 000 spår från ouppklarade brott i dna-registren.

Läs mer →

Storbritannien inspireras av Sverige

alttext

Den 12:e juni besökte Tim Wilson, Chris Wood och Ashley Savage från Northumbria University, Storbritannien, biologisektionen på NFC för att sätta sig in i hur vi i Sverige arbetar med våra dna-sökningar enligt Prümrådsbeslutet.

Läs mer →

Prüm dna-utbyte med Tjeckien

alttext

Den 19:e maj blev vi i Sverige Prüm dna-operativa med Tjeckien. Utbytet gick snabbt och smidigt. Tjeckien hade då dna-profiler från 16 000 spår och 148 000 personer i sina register och för Sveriges del var motsvarande siffror 30 000 respektive 142 000. Trots att sammanlagt 46 000 spår söktes blev resultatet en smula magert. Vi fick endast 53 träffar, Sverige fick 30 spår-person träffar och Tjeckien fick 15 spår-person-träffar. Tillsammans fick vi 8 spår-spår-träffar.

Läs mer →

Prüm dna-utbyte med Österrike

alttext

Efter att ett tekniskt problem, som upptäcktes strax före den planerade sökningen med Österrike i februari, kunde lösas gick vi i drift med Österrike den 7:e april. I Österrikes dna-register fanns då dna-profiler från 28 600 spår respektive 190 000 personer.

Läs mer →