Kategoriarkiv: Biologi

Ny chef på biologisektionen vid NFC

alttext

I förra numret av Kriminalteknik presenterades sex av sju sektionschefer inom NFC. Vid den tiden pågick rekrytering av ny chef för biologisektionen och nu kan vi presentera honom. Välkommen Robert.

Läs mer →

Aktuellt vid biologisektionen

alttext

Vi närmar oss 100 medarbetare vid biologisektionen, för 20 år sedan när dna-verksamheten nyligen introducerats var bemanningen 20 personer! Pågående rekrytering av nio nya forensiker tillför nödvändig resurs och ska bidra till förbättrad ärendegenomströmning.

Läs mer →

Dna-möte på NFC

alttext

I början av juni hölls under två dagar det nionde finsksvenska forensiska dna-mötet ”Fin/Swe Collaboration on Forensic DNA Analysis” med NFC som värd. Totalt deltog 35 delegater från dna-laboratorierna i Vantaa (NBI), Tallinn (EKIE), Oslo (FHI), Köpenhamn (RMI) och Linköping.

Läs mer →

Registervården är betydelsefull för polisens utredningar

alttext

I den nya Polismyndigheten är Registerförvaltningen i Kiruna organisatoriskt placerade inom Rättsavdelningen, vilket upplevs positivt av gruppen med tanke på lagar och regler som styr deras verksamhet, inte minst arbetet med registervård av personer i dna- och utredningsregistret.

Läs mer →

Projekt Östlab

alttext

I samband med ombildningen av polismyndigheten initierade dåvarande polismyndigheten i Östergötland i samverkan med dåvarande SKL ett projekt för att bygga upp ett utökat laborativt samarbete.

Läs mer →

Dna-utbyte med Polen och Litauen

alttext

Den 8 oktober sökte vi Sveriges 29 000 dna-spår mot Polen och den 11:e november mot Litauen. I Polens register fanns då dna-profiler från 4 500 spår respektive 38 000 personer och i Litauen fanns dna-profiler från 4 400 spår respektive 73 000 personer.

Läs mer →

Kraftfullt vapen mot internationell brottslighet

alttext

Hur ska vi använda det nya verktyget – internationella dna-sökningar enligt Prümrådsbeslutet – på ett enkelt och smidigt sätt när alla EU-änder har olika lagstiftningar och organisation när det gäller dna-laboratorier, polis och åklagare? Ett EU-projekt ska ta reda på det.

Läs mer →

Kriminaltekniska perspektiv av förstudierapporten: Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter

alttext

I mitten av oktober presenterade kommissarie Eva von Vogelsang vid Polisavdelningen projektet ”Förstudie kring utredning av våldtäkter” till Foreniska rådet, FOR. Förstudien redovisades med ett stort antal slutsatser och rekommendationer.

Läs mer →

Vad händer med dna-träffarna?

alttext

Varje vecka skickar SKL ut ett 90-tal träffrapporter med uppgifter om träffar i de olika dna-registren till landets polismyndigheter. Antalet träffrapporter där ett spår träffar mot en person i registren är runt 75 per vecka. Men vad som händer sedan med dna-träffarna varierar.

Läs mer →

Träffsamordning i Polismyndigheten

alttext

Årets träffsamordnarmöten inom dna hölls i Linköping den 7 oktober och i Sundsvall den 16 oktober. Intresset för mötena har ökat till dubbelt så många deltagare som på första mötet 2007. De flesta av Polismyndigheterna var representerade, samt Tullverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Läs mer →