Kategoriarkiv: Dokument

Handstilsundersökningens betydelse i bedrägeriutredningar

alttext

Jämförande handstilsundersökningar utförs av forensiker i NFC:s dokumentanalysgrupp. Inte sällan stöter dessa på åsikten att handstilsundersökningar är någonting som hör historien till. Det stämmer visserligen, men trots att handstilsjämförelser är en av de äldsta forensiska undersökningstyperna betyder det inte att det är omodernt eller oanvändbart.

Läs mer →

Ny organisation med sju sektioner, del 2

alttext

NFC består av sju sektioner; drog- biologi-, informationsteknik-, kemi och tekniksektionen samt NFC Stockholm, NFC väst och NFC syd. Här presenterar sektionscheferna sig själva. Som andra person ut är Sabine Rütten.

Läs mer →

Dokumentundersökningar − vad är det?

alttext

I samband med utredningar av till exempel bedrägeri- och ekobrott eller brott mot utlänningslagen uppkommer ofta behov av att få dokument undersökta. Många gånger handlar det om att avgöra om en handling är äkta eller falsk, men det finns också andra ändamål, exempelvis framtagning av dold skrift.

Läs mer →

Struktur för dokumentundersökningar

alttext

Dokumentundersökningar görs vid ett flertal olika instanser inom Polismyndigheten. Forensiska Rådet har i en förstudierapport 2012 angående äkthetsundersökningar av persondokument konstaterat att det skiljer sig mycket mellan olika delar i landet angående vad som görs och hur det görs.

Läs mer →

Handstilskonferens på Oahu, Hawaii

alttext

I augusti 2014 gick “The 72nd Annual General meeting of the American Society of Questioned Document Examiners – ASQDE – joint meeting with the Australasian Society of Forensic Document Examiners, Inc. – ASFDE”, av stapeln i Honolulu, Hawaii.

Läs mer →