Kategoriarkiv: Droganalys

Giftärenden på NFC

På Droganalyssektionen, NFC, utförs undersökningar som går under benämningen giftärenden. Det som främst skiljer ett giftärende från ett narkotikaärende är att man går vidare med utökade analyser trots att man har konstaterat att materialet inte utgörs av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Läs mer →

Hantering av narkotikamaterial – en arbetsmiljöfråga

alttext

Misstänkt narkotika beslagtas dagligen och transporteras i bil till polishuset för vidare hantering. Denna typ av material förvaras väl inlåst i polishuset, men hur väl anpassad är arbetsmiljön där material som ofta luktar hanteras? Har lokaler och förvaringsskåp god ventilation och finns det tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Läs mer →

Beslagsstatistik Narkotika

alttext

Under flera år har NFC försett polisen, myndigheter och andra intressenter med beslagsstatistik för narkotika, doping och hälsofarliga varor. Förfrågningarna har ökat de senaste 4-5 åren. En anledning till det är sannolikt att polisens egna system för beslag och analyser (BAR) lades ner. En annan anledning är troligen inflödet av många nya substanser på marknaden som väcker intresse hos fler att se sammanställningar, trender, etc. Under 2014 analyserades cirka 40 000 narkotikabeslag av NFC och 2015 förväntas en fortsatt ökning.

Läs mer →

Tablettidentifiering – omgjord utbildning med nytt verktyg

alttext

Efter några års uppehåll kan NFC återigen erbjuda utbildning av tablettidentifierare. Kursen är kombinerad med utbildning till preparatbedömare, där man lär sig hantera preparattester för amfetamin respektive cannabisharts. Vid avslutad kurs med godkänt resultat är man behörig att utföra tablettidentifiering och preparatbedömning. Första kurstillfället hölls på NFC 28-29 april där 20 personer deltog.

Läs mer →

Narkotikabekämpning viktigare än någonsin

alttext

SNPF-konferensen, Svenska Narkotikapolisföreningen, varade mellan den 24- och 26 april tidigare i år (2015). Narkotikabeslagen växer med 5-10% per år och man anser därför att narkotikabekämpningen är just viktigare än någonsin. Nya oklassade substanser fortsätter att komma in och beslagen ökar. År 2014 dog närmare 600 personer av narkotikarelaterade händelser.

Läs mer →

Ökning av strukturbestämningar av nya droger

alttext

Under 2014 slogs alla rekord gällande inströmningen av nya droger till NFC. 72 nya missbrukssubstanser strukturbestämdes, vilket kan jämföras med föregående års rekord på 45 substanser. Den dramatiska ökningen beror dels på en ökad tillgång på sk internetdroger, men även att vi i Sverige är duktiga på att beslagta och analysera dessa typer av material.

Läs mer →

Nya droger 

alttext

Nya droger dyker ständigt upp, hur gör NFC för att upptäcka dessa? Kan NFC upptäcka alla typer av nya droger?

Läs mer →

En kompetent kedja i ett lyckat samarbete

alttext

SKL har under 2014 haft en ökning av narkotikaärenden kring 14%. Naturligtvis undrade vi vad som ligger bakom ökningen och vände oss till Pether Lundin från narkotikaroteln i Göteborg med frågan.

Läs mer →

Klassificering av ricin

alttext

I samband med misstänkta terrorangrepp mot svenska mål kan beslag göras av olika giftiga kemiska eller smittsamma biologiska ämnen. Särskilt giftiga material måste analyseras av säkerhetsklassade laboratorier och när det gäller kemiska substanser görs analyserna vid FOI:s enhet i Umeå.

Läs mer →

Aktuellt inom forensiken

alttext

Vid fortbildningskonferensen på Djurönäset berättade Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande laboratoriechef vid SKL, om vad som är aktuellt inom det forensiska området. Mycket handlade om hur arbetet ser ut inför bildandet av den nya Polismyndigheten.

Läs mer →