Kategoriarkiv: Droganalys

Intressanta workshoppar på fortbildningsdagarna

alttext

Det genomfördes totalt sex olika workshoppar under de kriminaltekniska fortbildningsdagarna vid Djurönäset den 17–19 september. Här hittar du korta referat från workshopparna som handlade om blodbildsanalys, transparenta sakkunnigutlåtande, verktygsspår, tändsatspartiklar, skillnader mellan standard-dna och specialanalys (LCN) samt cannabisodling som brottsplats.

Läs mer →

Dagens narkotikabrottslighet

alttext

Svenska narkotikapolisföreningen, SNPF, ska verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet. Sedan starten har en årlig utbildningskonferens för föreningens medlemmar anordnats.

Läs mer →

Besök från Singapores droglaboratorium

alttext

Den 14 till 16 maj hade Droganalysenheten på SKL besök av Wendy Lim Jong Lee från Illicit Drugs Laboratory i Singapore. Det var genom samarbete inom ENFSI som Wendy blev intresserad av att studera hur Sverige arbetar på droganalysområdet.

Läs mer →

Internetdroger bakom ökning av okända substanser

alttext

Antalet strukturutredningar av okända substanser som görs på SKL har de senaste åren ökat från cirka 15 stycken per år till 45 stycken under 2013. Prognosen för 2014 pekar på att omkring 60 okända substanser kommer att bli strukturutredda vid SKL.

Läs mer →

Ishasch kan ha hög halt av THC

alttext

En metod för att framställa cannabisharts, eller i dagligt tal hasch, är att med hjälp av is och vatten separera körtelhår från cannabisplantan. Produkten som kallas ishasch är gråare och kornigare än vanlig hasch och kan ha en hög halt av ämnet THC.

Läs mer →

Praktisk handbok om rattfylleri

alttext

Bevisningen kring rattfylleri blir ibland ifrågasatt av den misstänkte som kan åberopa olika omständigheter för att ett instrument visar hög alkoholhalt. Nyutgåvan av Alkoholundersökningar för rättsligt bruk är en praktisk handbok om allt som rör rattfylleri. Den har nyligen använts i utbildning för assistentåklagare vid SKL.

Läs mer →

Samarbete för snabbare klassning av nya droger

alttext

Deltagare i Nätverket för den aktuella drogsituationen i Sverige, NADiS träffades i december för att diskutera hur vi på ett ännu snabbare sätt kan fånga upp nya droger och få dem klassade som narkotika eller hälsofarliga substanser.

Läs mer →

Beredskap för kemisk analys av toxiner

alttext

Analys av kemiska toxiner kräver avancerad utrustning och specifik kompetens.  Projektet Kemisk analys av toxiner ska öka fem myndighetslaboratoriers förmåga att analysera toxiner och att hantera krishändelser där dessa förekommer.

Läs mer →

Polisen får utbildning i preparatbedömning

alttext

Sedan hösten 2012 ansvarar Droganalysenheten på SKL för utbildning av preparatbedömare. Detta möjliggör att polismyndigheterna själva kan utföra preparattest av amfetamin och cannabisharts av ringa mängd.

Läs mer →

Temadag om internetdroger: Vad hände Isabella?

alttext

SKL var en av huvudarrangörerna när Centrum för forensisk vetenskap vid Linköpings universitet anordnade en temadag om internetdroger den 14 november i Linköping.  Syftet med dagen var att sprida kunskap om internetdroger till framförallt elever, föräldrar och personal inom skola, vård och omsorg, men också en intresserad allmänhet.

Läs mer →