Kategoriarkiv: Internationellt

Dna-utbyte med Polen och Litauen

alttext

Den 8 oktober sökte vi Sveriges 29 000 dna-spår mot Polen och den 11:e november mot Litauen. I Polens register fanns då dna-profiler från 4 500 spår respektive 38 000 personer och i Litauen fanns dna-profiler från 4 400 spår respektive 73 000 personer.

Läs mer →

Tre spännande dagar i Prag

alttext

Marit Lindahl och Ragnar Nordanstig från tekniska roteln i Uppsala respektive Karlstad besökte ENFSI Shoeprint/toolmark Meeting i Prag den 21 till 23 oktober 2014. Resan blev möjlig tack vare resebidrag från Kriminalteknikföreningen och SKL.

Läs mer →

Sverige anslutna till Estland inom Prüm dna

alttext

Den 10 september sökte Sverige alla sina dna-profiler från spår mot ett tredje Prüm-land, Estland. Knappt 29 000 svenska spår söktes mot Estlands dna-profiler från 1 800 spår och 26 000 personer. Estland sökte alla sina spår mot våra svenska dna-profiler från spår och nära 137 000 personer.

Läs mer →

Så söker EU-länderna dna mot varandra

alttext

I dagsläget har de flesta EU-länder börjat söka dna-profiler enligt det så kallade Prümrådsbeslutet. Länderna rapporterade från 50 träffar till 15 000 under år 2013. Antalet träffar påverkas av flera faktorer, bland annat hur stora dna-registeren är och hur aktivt länderna arbetar med att ansluta sig till nya länder. 

Läs mer →

Metropolitanchef besökte SKL

alttext

Gary Pugh, chef för Forensic Services inom Metropolitan Police London, besökte i början på juni SKL för att både informera sig om vår verksamhet och diskutera eventuella samarbetsområden inom forskning och utveckling i framtiden.

Läs mer →

Serbiens första kriminaltekniska center

alttext

I september 2014 deltog representanter från svensk polis i invigningen av ett kriminaltekniskt utbildningscenter i Serbien. Uppförandet av centret ingår i det långsiktiga utvecklingssamarbete som svensk polis har med den serbiska polisen.

Läs mer →

Internationella möten om metodik, kvalitetsfrågor och bevisresonemang

alttext

I juni deltog SKL i det årliga mötet inom ENFSI Scene of Crime Working Group (SoC-WG) och i augusti deltog vi i International Conference on Forensic Inference and Statistics (ICFIS).

Läs mer →

Utmaningar för ny styrelse i ENFSI

alttext

Vid årets möte för European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) valdes bland annat en ny ordförande. En viktig uppgift för den nya styrelsen är visionen om en europeisk forensisk vetenskap 2020.

Läs mer →

Nordisk handstilskonferens

alttext

I början av juni hölls den 15:e upplagan av Nordic Baltic Handwriting Meeting i Köpenhamn med deltagare från de statliga laboratorierna i Norden, förutom Island, och de baltiska staterna.

Läs mer →

Blodbildsanalys i Serbien

alttext

I samarbete med den serbiska polisen genomför Polismyndigheten i Västra Götaland ett av SIDA finansierat utvecklingsprogram – Development of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia 2010-2014.

Läs mer →