Kategoriarkiv: Internationellt

Försvarsmakten utbildas i brottsplatsfotografering

alttext

Försvarsmaktens förband Combat Camera är en nationell strategisk resurs vars huvuduppgift är att ge en bild av händelser i konfliktområden. Uppdragen kan exempelvis handla om att dokumentera haverier eller stridssituationer.

Läs mer →

Olika modeller för resultatvärdering – är de olika?

alttext

SKL använder en modell för resultatvärdering, som inte har implementerats vid de tekniska rotlarna. Modellen kan framstå som komplicerad och svåranvänd för den som inte är insatt i den. Frågor ställs ofta om på hur många ställen i världen – förutom vid SKL – denna modell används, och det är nära till hands att tro att det finns väsensskilt olika modeller för just resultatvärdering.

Läs mer →

Ha inte dåligt samvete för att ni har haft det bra

alttext

Så sa debriefingledaren till oss när vårt DVI-team, Disaster victim identification-team, sista dagen innan hemfärd satt tillsammans i en liten hydda, efter tre veckors identifieringsarbete efter tsunamin. Vilken lättnad jag kände efter de orden.

Läs mer →

Besök från Singapores droglaboratorium

alttext

Den 14 till 16 maj hade Droganalysenheten på SKL besök av Wendy Lim Jong Lee från Illicit Drugs Laboratory i Singapore. Det var genom samarbete inom ENFSI som Wendy blev intresserad av att studera hur Sverige arbetar på droganalysområdet.

Läs mer →

Internationellt Prümmöte

alttext

Utbytet av dna-profiler enligt Prümrådsbeslutet har dragit igång på allvar och Sveriges deltagande i projektet ”Exchange of dna data under Prüm decision and the related post-hit procedure” kom mycket lägligt.

Läs mer →

Dna-utbyte med Finland gav främst träffar i mängdbrottsärenden

alttext

Den 25:e mars 2014 var det dags igen. Den här gången söktes alla svenska spår från ouppklarade brott, cirka 28 000, mot Finlands dna-register. Finland sökte samtidigt alla sina spår, runt 17 000, mot Sveriges dna-register. Finland hade då dna-profiler från 144 000 personer i sitt dna-register och Sverige 133 000 personer.

Läs mer →

Träffar för både grova brott och mängdbrott

alttext

Efter flera års förberedelser var det dags för den första Prümsökningen av dna mellan Sverige och Nederländerna. Den 12 november 2013 söktes 27 065 svenska spår från ouppklarade brott i Nederländerna och Sverige sökte 37 171 nederländska spår.

Läs mer →

Prüm: Sverige är snart operativt på alla områden

alttext

Genom Prümrådsbeslutet får polismyndigheter inom EU rätt att göra automatiska sökningar i varandras dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Sverige är operativt inom dna och fordon, samt beräknas bli operativt inom fingeravtryck under 2014.

Läs mer →

Kvalitetskonferens med Forensic Science Regulator

alttext

I början av februari anordnade Forensic Science Regulator, FSR, en konferens i Birmingham för kvalitetsansvariga inom den forensiska sektorn. Omkring tvåhundra personer deltog, främst från England och Wales.

Läs mer →

Snabbanalys av dna med RapidHIT

alttext

Det relativt nya forensiska begreppet ”Rapid DNA” innefattar olika tekniker som har gemensamt att de från ett jämförelseprov kan ta fram en dna-profil på en och en halv timme eller snabbare. I mitten av december förevisades på SKL snabbanalysinstrumentet RapidHIT 200 av Bob Barrett och Chris Bridge, företrädare för det amerikanska företaget IntegenX. Ett drygt tjugotal personer från SKL och Rättsmedicinalverket deltog på förevisningen.

Läs mer →