Kategoriarkiv: IT, ljud och bild

För en bra it-forensisk verksamhet

alttext

It-forensik och digitala spår är ett område som växer och utvecklas i rasande fart och i takt med en snabb teknikutveckling. De flesta brottstyper genererar någon form av digitala spår och redan innan omorganisationen påbörjades ett nationellt samordningsarbete under dåvarande forensiska rådet.

Läs mer →

Smartphone i det kriminaltekniska arbetet

alttext

För oss teknikintresserade finns det en näst intill outsinlig källa av appar till våra mobiltelefoner. De flesta av oss har säkert en privat smartphone som vi använder till allt möjligt från att läsa nyheter, till att betala räkningar, hitta en adress eller kanske för att lyssna på någon radiokanal.

Läs mer →

Undersökning av bildbredd, upplösning och filstorlek

Det har diskuterats vilken bildstorlek och bildupplösning som är optimal för bilder som infogas i kriminaltekniska protokoll. För att klargöra detta undersökte jag ett antal olika varianter av en bild som infogats i Word.

Läs mer →

Kvaliteten på bilder påverkar bevisvärdet

alttext

Bilder är ett viktigt verktyg inom kriminaltekniken och i det forensiska arbetet. SKL utför ett flertal typer av jämförande undersökningar där vi utgår från bilder. Det kan handla om jämförelse av personer, objekt, kläder, skor och skoavtryck.

Läs mer →

Aktuellt inom forensiken

alttext

Vid fortbildningskonferensen på Djurönäset berättade Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande laboratoriechef vid SKL, om vad som är aktuellt inom det forensiska området. Mycket handlade om hur arbetet ser ut inför bildandet av den nya Polismyndigheten.

Läs mer →

Utbildning i granskning av persondokument

alttext

Dokumentundersökningar görs vid ett flertal olika instanser inom Polisen. SKL anordnar riktade utbildningar för gränspolis, tekniker och för forensiker.

Läs mer →

Försvarsmakten utbildas i brottsplatsfotografering

alttext

Försvarsmaktens förband Combat Camera är en nationell strategisk resurs vars huvuduppgift är att ge en bild av händelser i konfliktområden. Uppdragen kan exempelvis handla om att dokumentera haverier eller stridssituationer.

Läs mer →

Ljudundersökningar

alttext

Förhör, dolda inspelningar, SOS-samtal, telefonförsäljning, inspelningar av muntliga avtal, alla dessa inspelningar är vardagsmat för SKL:s ljudgrupp. I likhet med bildmaterial kan ljud med enkelhet lagras på mobiltelefoner, vilket möjliggör att vem som helst som har en mobiltelefon kan fånga händelser. Dessa inspelningar kan sedan utgöra bevisning i brottmål.

Läs mer →

I spetsen för kvalificerade tester inom IT-forensik

alttext

SKL har tillsammans med Linköpings universitet skapat en metod för att ta fram färdighetstester för IT-forensiker som jobbar med mer kvalificerade analyser på laboratorienivå. Det kan vara det första kvalificerade IT-forensiska färdighetstestet i världen.

Läs mer →

Appar och dentalmassor

alttext

Ungefär 40 medlemmar hade slutit upp till Kriminalteknikföreningens möte som inleddes med den från årsmötet uppskjutna punkten om revisorernas berättelse och styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.

Läs mer →