Kategoriarkiv: Kemi och teknik

Resultat av vapenundersökningar på 24-48 timmar

Pilotprojektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” har gjort att NFCs vapengrupp kan leverera ett resultat från en vapenundersökning på bara 24-48 timmar. Arbetsmetoden är ett resultat av ett flerårigt utbyte med brittiska aktörer och brittiska NABIS (National Ballistic Intelligence Service).

Läs mer →

Många asyldaktningar ledde till effektivare AFIS

Höstens kraftiga ström av asylsökande till Sverige och jakten på en misstänkt terrorist satte Fingeravtrycksgrupp 1 i Stockholm under hård belastning. Snabbt hamnade man i ett akutläge där man var tvungna att snabbt gå igenom 10000-tals fingeravtryck för att se om den misstänkte terroristen fanns med. Tack vare stort engagemang och delvis nytt arbetssätt kunde man snabbt arbeta undan kön med fingeravtryck.

Läs mer →

Ny förpackning till hylsor för dna-undersökning

alttext

Efter ett ökat behov infördes 2011 en anpassad specialmetod för dna-undersökning av hylsor och patroner. Antalet hylsor och patroner som dna-undersöks ökar och prognosen för 2015 är att drygt 1 000 kommer att analyseras. Även efter att metoden modifierats och rutinerna anpassats är den en av våra mest tids- och resurskrävande analysmetoder och med en relativt låg success rate på utfallet.

Läs mer →

Dakta alltid!

alttext

Uppgifterna kan binda misstänkta personer till både det aktuella brottet och även andra brott. Upptagning av fingeravtryck från brottsdrabbade personer, så kallade jämförelseavtryck, underlättar sållning och bearbetning av brottsplatsspår.

Läs mer →

Spektroskopiska metoder för icke-förstörande forensisk analys av fingeravtryck

Åldersbestämning är något som ofta efterfrågas vid forensiska undersökningar. Avbildning och analys av fingeravtryck med hjälp av spektroskopiska metoder har varit fokus för ett projektsamarbete mellan Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Våra resultat tillsammans med internationella arbeten inom området visar att spektroskopiska metoder kan göra det möjligt att åldersbestämma fingeravtryck.

Läs mer →

Harmonisering av brandplatsundersökningar

alttext

Flera delprojekt har påbörjats inom projektet Forensiska processen. Målet är ett enhetligt arbetssätt inom den forensiska verksamheten. Med anledning av det har ett delprojekt bildats för harmonisering av brandplatsundersökningar.

Läs mer →

En nationell brottssamordning

alttext

Träffar från dna- och fingeravtrycksregistren är ofta ingångar till vidare utredning av brott. Onsdagen den 21 oktober hölls ett nationellt möte med temat En nationell brottssamordning och forensisk analys, i Hörsalen i Stockholm.

Läs mer →

Satsning på fingeravtrycksundersökningar

alttext

Med ökad ärendeinströmning inom fingeravtryck och med för lång ärendehantering sedan tidigare, tar NFC rejäla krafttag under hösten 2015.

Läs mer →

Aktuellt inom brand

alttext

Brandkonferens 12-13 maj 2016. Konferensen vänder sig till polispersonal och brandutredare inom Räddningstjänsten i Norden. Arrangör är Nordiska Brandgruppen och värd är Nationellt forensiskt centrum − NFC.

Läs mer →

Ny organisation med sju sektioner, del 3

alttext

NFC består av sju sektioner; drog- biologi-, informationsteknik-, kemi och tekniksektionen samt NFC Stockholm, NFC väst och NFC syd. Här presenterar sektionscheferna sig själva. Som tredje person ut är Lena Hallberg Holmér

Läs mer →