Kategoriarkiv: Kemi och teknik

Projekt Östlab

alttext

I samband med ombildningen av polismyndigheten initierade dåvarande polismyndigheten i Östergötland i samverkan med dåvarande SKL ett projekt för att bygga upp ett utökat laborativt samarbete.

Läs mer →

Ny utbildning för fullständiga skoavtrycksjämförelser

alttext

Hittills har man internt på de tekniska rotlarna lärt upp medarbetare som ska ha kompetens för att utföra skoavtrycksjämförelse, erfarna kollegor har lärt upp nya kollegor. För att få en enhetlig och nationell kompetensnivå inom området startades 2014 en utbildning där innehållet är utarbetat för att efter examination ge behörighet för fullständiga skoavtrycksjämförelser.

Läs mer →

Kvaliteten på bilder påverkar bevisvärdet

alttext

Bilder är ett viktigt verktyg inom kriminaltekniken och i det forensiska arbetet. SKL utför ett flertal typer av jämförande undersökningar där vi utgår från bilder. Det kan handla om jämförelse av personer, objekt, kläder, skor och skoavtryck.

Läs mer →

Tre spännande dagar i Prag

alttext

Marit Lindahl och Ragnar Nordanstig från tekniska roteln i Uppsala respektive Karlstad besökte ENFSI Shoeprint/toolmark Meeting i Prag den 21 till 23 oktober 2014. Resan blev möjlig tack vare resebidrag från Kriminalteknikföreningen och SKL.

Läs mer →

Aktuellt inom forensiken

alttext

Vid fortbildningskonferensen på Djurönäset berättade Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande laboratoriechef vid SKL, om vad som är aktuellt inom det forensiska området. Mycket handlade om hur arbetet ser ut inför bildandet av den nya Polismyndigheten.

Läs mer →

Intressanta workshoppar på fortbildningsdagarna

alttext

Det genomfördes totalt sex olika workshoppar under de kriminaltekniska fortbildningsdagarna vid Djurönäset den 17–19 september. Här hittar du korta referat från workshopparna som handlade om blodbildsanalys, transparenta sakkunnigutlåtande, verktygsspår, tändsatspartiklar, skillnader mellan standard-dna och specialanalys (LCN) samt cannabisodling som brottsplats.

Läs mer →

Förundersökningsledare utbildas vid SKL

alttext

En del av den nationella utbildningen för förundersökningsledare handlar om forensisk verksamhet och hålls vid SKL. Det ger tillfälle att skapa sig en större förståelse för hur forensiska undersökningar går till och hur bevisningen kan användas i domstol.

Läs mer →

Latenta skospår

alttext

Hur många Lokusar eller tekniker försöker pensla golv för att söka latenta skospår? Jag vågar påstå att detta tillhör ovanligheterna och tyvärr tror jag att vi missar många fina skospår.

Läs mer →

Prüm: Sverige är snart operativt på alla områden

alttext

Genom Prümrådsbeslutet får polismyndigheter inom EU rätt att göra automatiska sökningar i varandras dna-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Sverige är operativt inom dna och fordon, samt beräknas bli operativt inom fingeravtryck under 2014.

Läs mer →

Platsundersökning vid misstänkt miljöbrott

alttext

I oktober hölls på SKL en veckolång kurs i kriminaltekniska utredningar vid misstänkta miljöbrott. Intresset från polisen var stort och ett urval fick göras, främst utifrån att uppnå spridning till varje samverkansregion.

Läs mer →