Kategoriarkiv: Kriminalteknik

Artiklar från Kriminalteknik nu på nfc.polisen.se

nfc.polisen.se – det är länken du ska spara om du även i fortsättningen är intresserad av att läsa de artiklar som publicerats i Kriminalteknik. nfc.polisen.se kommer bli navet för allt som rör Nationellt forensiskt centrum – NFC. Det är på NFC:s officiella webbplats du kan läsa om vår verksamhet men också tal del av de artiklar och nyheter som skrivs.

Läs mer →

Handstilen utreds vid bedrägeri

Jämförande handstilsundersökningar utförs av forensiker i NFC:s dokumentanalysgrupp. Trots att det är en av de äldsta forensiska undersökningstyperna betyder det inte att det är omodernt eller oanvändbart.

Läs mer →

En forskande polismyndighet

alttext

I Polismyndighetens instruktion står att NFC har ett nationellt ansvar för forskning och utveckling (FoU) inom det forensiska området (SFS 2014:1102). Vid NFC bedrivs idag fler än hundra projekt, allt från vardagsnära utveckling till större forskningssatsningar i samverkan med universitet.

Läs mer →

Hantering av narkotikamaterial – en arbetsmiljöfråga

alttext

Misstänkt narkotika beslagtas dagligen och transporteras i bil till polishuset för vidare hantering. Denna typ av material förvaras väl inlåst i polishuset, men hur väl anpassad är arbetsmiljön där material som ofta luktar hanteras? Har lokaler och förvaringsskåp god ventilation och finns det tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning?

Läs mer →

Forensiskt råd − ett kundforum

alttext

Kundfokus, kvalitetsarbete, forskning och utveckling är givetvis inget nytt, men nu utvecklar vi arbetet tillsammans inom polisen. Genom projektgrupper, referensgrupper, Vetenskapliga rådet, samverkansgruppen och Forensiskt råd arbetar vi för en effektiv forensisk process med rätt kvalitet och kompetens till stöd för utrednings- och domstolsprocess.

Läs mer →

En intensiv höst

alttext

Alla vet att Polismyndigheten genomgår en historiskt stor förändring och biologisektionen vid NFC påverkas också i allra högsta grad. Både vi själva och våra uppdragsgivare vill att vi ökar vår effektivitet och kortar ner handläggningstiderna, detta gör vi samtidigt som vi förändrar organisationen, rekryterar och lär upp nya medarbetare. Förväntningarna är höga och så även våra ambitioner.

Läs mer →

Gammalt mordfall blir aktuellt igen

alttext

Detta kommer att bli en cliffhanger och anledningen till det är att huvudförhandling i ärendet ännu inte är genomförd, och därmed har vi ännu inte facit om hur det slutligen kommer att avgöras. Av samma skäl, och att åtal inte ännu är väckt, är det många detaljer och omständigheter som ännu inte kan presenteras offentligt.

Läs mer →

Tre filter som bör finnas med i en forensisk fotografs kameraväska

alttext

Tips för forensisk fotografering. 476 nanometer ”gult” filter, för ”blå” ljuskälla med en peak på 445 nanometer. Används för exempelvis Basic Yellow-framkallade fingerspår och kroppsvätskor på olika material.

Läs mer →

Beslagsstatistik Narkotika

alttext

Under flera år har NFC försett polisen, myndigheter och andra intressenter med beslagsstatistik för narkotika, doping och hälsofarliga varor. Förfrågningarna har ökat de senaste 4-5 åren. En anledning till det är sannolikt att polisens egna system för beslag och analyser (BAR) lades ner. En annan anledning är troligen inflödet av många nya substanser på marknaden som väcker intresse hos fler att se sammanställningar, trender, etc. Under 2014 analyserades cirka 40 000 narkotikabeslag av NFC och 2015 förväntas en fortsatt ökning.

Läs mer →

Ny förpackning till hylsor för dna-undersökning

alttext

Efter ett ökat behov infördes 2011 en anpassad specialmetod för dna-undersökning av hylsor och patroner. Antalet hylsor och patroner som dna-undersöks ökar och prognosen för 2015 är att drygt 1 000 kommer att analyseras. Även efter att metoden modifierats och rutinerna anpassats är den en av våra mest tids- och resurskrävande analysmetoder och med en relativt låg success rate på utfallet.

Läs mer →