Det är aldrig för sent

En kvinna som vallades i ett bostadsområde angav ett utrymme utanför ett källarförråd som trolig plats för där hon cirka tre år tidigare utsatts för en våldtäkt. Så gjorde vi när vi säkrade spåren.

Även om den exakta platsen var belägen under tak måste regn och snö ha skvätt ner under åren. Samtidigt har ju alla boende i sprungit fram och tillbaka och släpat cyklar till och från förrådet. Det syntes fläckar både på cementgolvet och på väggen, men det såg mest ut som det gör i ett källarutrymme dit allmänheten har tillträde.

Trots de dåliga förutsättningarna gjorde hundföraren Fredrik Von Bahr ett sök med sin fantastiska hund ”Öhman” (se Kriminalteknik nr 2 2012). Hunden markerade då en speciell fläck på golvet och vi tekniker blev kallade till platsen. Eftersom jag inte riktigt visste hur jag skulle säkra en sådan fläck tog jag kontakt med Ricky Ansell på SKL innan jag åkte dit. Ricky hade ingen patentlösning, men vi diskuterade lite olika möjligheter beroende på cementgolvets beskaffenhet.

På plats började jag med att göra små försök vid sidan av den egentliga platsen och kunde konstatera att om jag lade ut en liten vattendroppe på golvet, sögs den inte upp av cementen direkt utan blev liggande ovanpå. Jag valde därför att lägga en vattendroppe på den av hunden markerade fläcken och låta den verka cirka 1 minut i förhoppning om att vattnet skulle lösa upp den intorkade fläcken något innan jag torkade upp med en tops.

Trappan ner till källaren.

Trappan ner till källaren ligger visserligen under tak, men ingen avskiljande dörr finns.

Platsen som pekats ut av målsäganden och fläcken som hunden markerat.

Platsen som pekats ut av målsäganden och fläcken som hunden markerat.

Vi skärmade av området med vårt svarta ”skospårstält” och belyste fläcken med Labino UV-lampa.

Vi skärmade av området med vårt svarta ”skospårstält” och belyste fläcken med Labino UV-lampa.

Förtest med Phosphatesmo och positiv reagens som för sperma.

Förtest med Phosphatesmo och positiv reagens som för sperma.

Det fanns flera fläckar och vi använde alternativa metoder, dels att torka med en fuktig tops direkt, dels skrapade vi av det översta cementlagret med en skalpell från några fläckar. Vi gjorde en liten förtest med Phosphatesmo på två av topsen och fick direkt en tydlig reagens som för sperma. Det tog bara några dagar innan vi fick positivt svar från SKL på förekomst av sperma i flera av de säkrade proverna och efter ytterligare en tid fick vi en fullständig dna-profil som matchade den misstänkte.

Spåren säkrades i en miljö som under tre år utsatts, åtminstone indirekt, för väder och vind och årstidsväxlingar. Ändå kan förekomst av sperma påvisas i flera av de säkrade spåren och vi fick en dna-profil med grad +4 på den fläck som undersöktes fullt ut. Spännande och tänkvärt.

Ragnar Nordanstig
Kriminaltekniker
Polismyndigheten Värmland