Det där med kompetenssäkring


När jag började på SKL för 20 år sedan var jag förväntansfull, jag skulle bli forensisk dokumentundersökare och visste att jag hade några års intern utbildning framför mig. Vad jag dock inte visste var vad jag förväntades kunna för att bli ”klar”, hur skulle det verifieras att jag var kompetent att skriva under mina utlåtanden som forensiker.

Helene_AnderssonJag fick ett gediget program som innehöll många olika delar inom ämnesområdet dokumentundersökning, men färre generella delar. Det diskuterades ofta under min utbildning hur man värderar olika resultat, men det kopplades aldrig till andra ämnesområden. Jag förstod att hur ett resultat värderades berodde på kutym inom ämnesområdet och likaså vilken skala man använde. Jag reflekterade egentligen inte över att detta borde göra det ganska svårt för exempelvis åklagarna.

När jag efter omkring tre år deltagit i ett stort och relativt komplext ärende, bedömdes jag som ”klar” och var därmed forensiker. Men vad var egentligen skillnaden den dagen jämfört med dagen innan? Vad kunde jag mer nu?

SKL:s kompetenssäkringssystem började utvecklas i slutet av 90-talet. Under de första åren tyckte jag liksom flera andra att, ska det verkligen vara nödvändigt. Vi vet väl vad vi kan, eller? Efter hand som systemet byggdes upp och kompetenskravspecifikationer togs fram började jag dock alltmer fundera i stil med: ”Tänk om detta funnits när jag började, då hade jag förstått vad jag förväntades kunna för att vara färdig forensiker, och varför jag skulle kunna det. Kanske hade det också gett mig en tydligare bild av hur lång tid min utbildning skulle ta.”

Idag är jag fortfarande förväntansfull. Vi har ett stort arbete framför oss för att hitta formerna för att ensa vårt forensiska arbete inom Polismyndigheten. Många kommer förhoppningsvis att få möjligheter till kompetensutveckling både generellt och inom våra olika ämnesområden. Detta kommer att ge mer rättssäkra utlåtanden och trygga medarbetare som vet vad de kan.

Helene Andersson
tidigare forensiker, numera gruppchef
dokumentanalysgruppen, NFC