Det finns en vilja att vara med och påverka

I media kan vi läsa om att den nya myndigheten till viss del inte mår bra. Det rapporteras exempelvis om att poliser säger upp sig, om att utredningshögarna stiger och att förtroendet internt är i gungning. Jag känner ur mitt perspektiv inte igen mig i denna bild för NFC syd:s del och jag är ganska säker på att jag i huvudsak har samma bild som mina medarbetare.

NFC sydVi har kommit in i den tionde månaden av den nya polismyndigheten och det har varit tio händelserika månader. På NFC syd, tidigare tekniska roteln i Skåne, har vi trampat vatten i en ständigt stigande ärendehög med för få medarbetare. Vi har enbart kunnat ägna oss åt det vi absolut måste göra och tankar om forsking och utveckling har stannat vid just tankar. Parallellt med omorganisationen har för vår del ett tidskrävande jobb gjorts i syftet att bli ett ackrediterat laboratorium.

I stället för att trampa vatten känner jag nu att vi åtminstone simmar, lite långsamt men i rätt riktning, för första gången på länge. Vi är just nu inne i en process som är väldigt stor och som vi bara drömt om innan. Vi anställer personal! Vi är mitt inne i denna process och det har varit en slitsam sommar för alla inblandade. Jag kan även konstatera att forensisk verksamhet är något som är populärt. Då jag tidigare varit inblandad i rekrytering har jag aldrig stött på ett liknande intresse med drygt 400 sökande till cirka 10 tjänster.

Jag ser fram mot att under hösten ha antalet medarbetare som motsvarar den ärendemängd som vi har. Då de nyanställda efter introduktion och utbildning är i drift, kommer vi att ha tillräckligt med luft i systemet för att ordentligt kunna se över vårt sätt att hantera ärendena från ax till limpa. Detta ska då leda till att vi någon gång i samband med inträdet till 2016 kan börja se skillnad.

Skillnaden ska märkas på tre sätt
Vi ska bättre kunna bidra till myndighetens mål om att förbättra utredningsresultatet genom kortare handläggningstider av forensiska undersökningar, vi ska vara en attraktiv arbetsplats med väldigt bra arbetsmiljö och vi ska också kunna börja ägna oss åt forskning och utveckling.

Vad gäller den sistnämnda så har jag tydligt märkt att bland mina medarbetare finns det en glöd om att vara med och påverka, om att få tid att utveckla, om att göra omvärldsanalyser men framför allt att inte bara följa vad andra gör utan att vara med och leda utvecklingen av forensiska verksamheten.

Vi är nu vid den punkten att vi skådar ett ljus i tunneln och styr framåt. Det kommer att vara ännu en hård höst med hårt arbete för att nå i land och energin till detta kommer från just ljuset i tunneln och att vi har styrfart.

Samtidigt som vi var i slutet på sommaren kom det ett mail med glädjande besked. Swedac har godkänt de avvikelser vi fick i samband med deras besök hos oss i våras, vilket innebär att vi nu är klara och kommer att vara ett ackrediterat laboratorium (ISO 17025).

Thomas Söderberg
sektionschef, NFC syd