En intensiv höst

Alla vet att Polismyndigheten genomgår en historiskt stor förändring och biologisektionen vid NFC påverkas också i allra högsta grad. Både vi själva och våra uppdragsgivare vill att vi ökar vår effektivitet och kortar ner handläggningstiderna, detta gör vi samtidigt som vi förändrar organisationen, rekryterar och lär upp nya medarbetare. Förväntningarna är höga och så även våra ambitioner.

Biologen_blod

För att öka vår kapacitet har vi sedan i somras anställt sex nya forensikeraspiranter till Grova brott och de har nu påbörjat sin resa till att bli behöriga forensiker. Vi har också omorganiserat Grova brott-grupperna så att gruppstorlekarna minskar, vilket ska leda till bättre samarbete, ökad produktivitet och kontroll över den ärendemängd som de individuella grupperna ansvarar för. Vi ser över vårt ärendeflöde för hela sektionen för att gå från en resurseffektiv organisation till en flödeseffektiv dito. På analyssidan har vi under hösten flödesoptimerat processen för att minska genomströmningstiden för majoriteten av dna-proverna. En snabbare dna-analys för enskilda prov är en del av helheten i vårt förbättringsarbete. På kort sikt påverkas i första hand handläggningstiden för mängdbrottsärenden.

Vi har tidigare berättat om att vi utvärderar RapidHIT-tekniken för snabba dna-analyser på labb och i fält. Vi har nu kommit så långt i utvärderingen att vi kan säga att tekniken fortfarande är i utvecklingsstadiet då vi inte ser att den i nuvarande tillstånd går att använda för att analysera spårprover på önskat sätt. Tekniken är helt enkelt inte där vi vill ha den ännu. Vi kommer självfallet att fortsätta följa utvecklingen och bidra med våra erfarenheter till att den utvecklas till en högre nivå. Under hösten har vi dragit igång ett samarbete med Rättsmedicinalverket för att titta på NGS-tekniken (Next Generation Sequencing) som vi tror kan öppna upp nya områden för oss inom dna-analys. Som möjliga applikationer ser vi exempelvis fördjupad blandbildsutvärdering, forensiska uppslag, särskilja enäggstvillingar, epigenetik (analys av metyleringsmönster som visar på spårtyp) och analyser av växt- och djur-dna. Fortsättning följer!

Sammantaget så är det mycket som händer nu och framöver på sektionen. Sedan jag kom till NFC i juni 2015 har jag mötts av ett stort engagemang på sektionen, stort kunnande och en stor vilja att utveckla verksamheten för att snabbare kunna möta samhällets och våra uppdragsgivares behov. Det ger mig tillförsikt inför kommande utmaningar.

Robert Kronqvist, sektionschef
Biologisektionen, NFC