En kompetent kedja i ett lyckat samarbete

SKL har under 2014 haft en ökning av narkotikaärenden kring 14%. Naturligtvis undrade vi vad som ligger bakom ökningen och vände oss till Pether Lundin från narkotikaroteln i Göteborg med frågan.

Cannabis_storPether berättade om satsningen ”Trygga Göteborg” med ett aktivt samordnat arbete av ingripande verksamheten, IGV, ordningspoliser och civila kriminalpoliser. Fler kontroller verkar ha lett till fler fynd. De har även gjort satsningar inom gatulangningsmiljöer.

Projekt ”School” med punktinsatser nära ungdomar är ett annat exempel som har genererat fler fynd av narkotika. Spaning och olika former av samarbete har dessutom varit en framgångsfaktor i att hitta narkotikagömmor. Ett gediget polis- och spaningsarbete kan här ibland ta hjälp av narkotikahunden Herman som är ökänd för sin förmåga i sammanhanget.

En lyckad utredning genom ett lyckat samarbete

Ett skolexempel för en lyckad utredning är ett ärende där 27 kilo narkotika hittades i ett källarutrymme och i bostäder, där även tre personer kunde gripas. Det började med spaningsarbete och telefonavlyssning mot en person i Värmland. Vid avlyssning dentifierades en kontakt i Göteborg som var väl känd av polisen. Även här gick de in med spanings- och avlyssningsresurser. Förgreningar i ärendet räckte från Baltikum, Lichtenstein, Montenegro till Holland.

Efter tre månaders förberedande arbete kunde Polisen slå till och gripa tre personer misstänkta för grovt narkotika-brott. Naturligtvis nekade alla tre och hade mer eller mindre plausibla förklaringar hur narkotikan hade hamnat i deras källarlokaler och varifrån pengarna de förvarade i lägenheten kom.

Det krävdes fingeravtryck, dna, sammanpassning av påsar, jämförelseanalyser på narkotika och även åldersbestämning av bläck på ett testamente som teknisk bevisning. Vid förhören gav de misstänkta olika förklaringar där det blev viktigt i ärendet var fingeravtrycken på tejp och påsar hade säkrats, samt var dna hade avsatts. Testamentet hade skrivits under i närtid, och inte som den misstänkte hade angivit för sju år sedan. Hela kedjan från spaning, avlyssning, husrannsakan, förhör och teknisk bevisning ledde till en fällande dom i tingsrätten. De inblandade dömdes till fängelsedomar på mellan 3 och 10 års fängelse. Hovrätten dömde den huvudmisstänkte till 9 års fängelse, en person till böter och den tredje personen överklagade inte sin tingsrättsdom på tre års fängelse.

Längre handläggningstider i samarbetsärenden med flera olika undersökningar

Samarbetet i hela kedjan har gett resultat. Det som Pether har observerat är att enskilda analyser från SKL går förhållandevist snabbt medan ärenden med flera undersökningar inblandade drar ut på tiden. SKL har gjort samma bedömning och har tagit fram ett nytt  arbetssätt med planering och samordning som ska ge kortare svarstider i  samarbetsärenden som rör drog, fingeravtryck och dna.

I det nya arbetssättet tillämpas samma princip som har möjliggjort att Droganalysenheten har hållit korta handläg-gningstider med samma resurser trots ökningen på inkomna ärenden med omkring 14 %. Planering och samordning är ledorden.

Lagstiftning som verktyg i det brottsförebyggande arbetet

Lagstiftningen enligt BrB 36;1.b som möjliggör att tillämpa utvidgad förverkande av beslag från grov brottlighet är en tillgång i det brottsförebyggande arbetet och ett verktyg som Pether vill lyfta fram. Att kunna förverka materiella beslag som annars kan användas i nya brottsliga aktiviteter borde nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Lagändringen från 1:a juli 2014 angående penningtvättsbrott är ett annat verktyg där det blir intressant att se vilken nyttoeffekt i brottsbekämpningen det kan ge.

Framgångsfaktorer för ett lyckat arbete

Pether betonar att ett gott samarbete är en viktig framgångsfaktor. Personer från hans rotel har varit på ett givande besök på SKL för utbyte av kunskaper och behov.

Intressant att se hur SKL kan göra exempelvis odlingsberäkningar på de cannabisodlingar som narkotikaroteln avslöjat. Avkastning då, nu och sedan som har påverkan på straffskalan. SKL-personal har varit på narkotikaroteln och följt med i arbetet. En av dessa är Sofia Andersson som berättar om sina erfarenheter:

– Att komma på besök till narkotikarotel i Göteborg har gett mycket. Förutom att få ett ansikte och träffa alla duktiga medarbetare var det nyttigt att se deras bitar i pusslet, hur de jobbar och hur den pusselbit som man själv jobbar med passar in. Vi lägger det här pusslet tillsammans och förståelsen för varandras arbete är viktigt. Det är lätt att fastna i ett tunnelseende, där man bara ser sin del utan förståelse för övriga i kedjan. På plats är det också lättare att se vilka delar som vi kan blir bättre på för att underlätta för våra uppdragsgivare. Vi får chans att förklara och diskutera om varför vi jobbar som vi gör och vad vi vill ändra på i framtiden för att hitta arbetssätt som är bra för alla.

Sofia berättar vidare att små saker kan göra underverk och behöver inte tas i flera led för att förbättras.

– Jag insåg bland annat att när vi på SKL ändrar hur vi svarar på frågeställningar kan det ha en oönskad påverkan hos uppdragsgivaren. Där är samarbetet och kommunikation mellan alla parter extra viktigt. När jag följde med i polisernas arbete upplevde jag att de tyckte att det var lättare att ställa frågor som de annars inte skulle ställt, Det måste finnas enkla och tydliga kommunikationskanaler för att verksamhetsviktiga frågor ska ställas, avslutar Sofia.

Enheterna på SKL har servicemailbox och servicetelefoner som är bemannade under större delen av alla vardagar. Vi tar gärna emot alla frågor, högt som lågt. Vi lär oss av det och kan gemensamt utveckla vårt arbete. Kan vi informera varandra bättre om allt nytt som pågår blir vi alla bättre och effektivare.

/Sabine Rütten, enhetschef, Dokument- och informationsenheten, SKL