Forensisk kompetenssäkring

Projektarbetet med att ensa kompetenssäkringen inom hela forensiska processen ska vara klart under 2019. Arbetet med att se över processen pågår och ska hanteras i ett övergripande projekt som rör kompetenssäkring.

Sökning efter spår på plastpåsar med hjälp av polariserande filter. NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping (SKL)

Sökning efter spår på plastpåsar med hjälp av polariserande filter. 

Samtidigt som utvecklingsmöjligheten bland befintliga medarbetare ska ges måste nya rutiner och utbildningsetapperna för nyanställda ses över. Under hösten finns ett 30-tal nyanställda som ska börja sin introduktion och utbildning utifrån ny planering som bygger på block med olika antal dagar beroende på dagarnas innehåll.

Det finns i dag en efterfrågan inom forensiska verksamheten på anpassad kompetensutveckling. Projektgruppen kommer därför att titta på metoder och arbetsrutiner och även på dem som utför arbetet. Det ger alla en möjlighet till personligt anpassad utveckling och att få rätt kompetens till rätt behörighet. Ett utbildningstillfälle kan exempelvis vara att lyssna på seminarier och föreläsningar. Det är viktigt att gruppchefer och medarbetare kommunicerar, planerar tillsammans och stämmer av.

Samma titel har samma kompetens
Sedan början av 2000-talet har dåvarande SKL jobbat med kompetensutveckling för att kunna presentera enhetlig kompetens för hela rättsväsendet. Det skapar trovärdighet i domstolen och ger rättssäkerhet när det ställs allt större krav på oss som experter. Som kollegor med olika geografisk placering ska vi kunna hantera undersökningar enhetligt utifrån samma behörighet och medborgarna ska kunna känna sig trygg med rättssäkerheten. För att nå målet kommer vi att ha ett gemensamt kompetenssäkringssystem.

I jämförelse med forensiska verksamheter i de övriga europeiska länderna, ligger vi redan nu långt fram i utvecklingen och vårt arbete med kompetenssäkring är intressant även för dem. Det återstår mycket av arbetet som ska övergå i det övergripande projektet Forensisk kompetenssäkring, men vi har en bra grund att utgå från.

Ylva Hammarlund
redaktör