Fortbildning i fototeknik

Tre dagar till förkovring i forensisk fototeknik vid brottsplatsdokumentering, det var vad 25 fotografer och 15 kriminaltekniker inom Polismyndigheten fick möjlighet till på NFC i september.

Efter öppningstal av Lena Klasén där hon reflekterade både över nutida teknik och framtida möjligheter överlämnade hon ordet till Roger Carlsson, NFC, som berättade om arbetet med samordning av den forensiska processen. Läs mer om projektet i separat artikel här intill.

Om att jobba som fotograf inom polisen berättade Robert Kärrlander från forensiska sektionen i Eskilstuna. Han berättade ur sitt perspektiv och anförandet ledde till en stunds diskussioner där erfarenheterna och arbetssituationerna visade sig vara mycket olika. Vilket visar att en översyn för att få ett samstämmigt arbetssätt är befogat.

Vilka metoder använder vi, vilken utrustning är nödvändig och vilken kompetens behövs till det? Det var en frågeställning som diskuterades gruppvis och en frågeställning som en nationell projektgrupp kommer att arbeta vidare med. Peter Bergström, NFC, är projektledare för den nationella projektgruppen och projektdeltagare är Anna Dahl, NFC väst, Ridde Johansson, NFC Stockholm, Tomas Brodin, NFC syd, Stina Johansson, region Väst, Karin Jardbrant, region Mitt och Louise Larsson, region Bergslagen.

Fotoutbildning_2015En heldag för brottsplatsdokumentation
Inomhus iklädda heltäckande skyddskläder och i totalt mörker jobbade två grupper med Luminol för att ta fram dolda blodfläckar. För att göra jobbet på rätt sätt startades workshoppen med kort föreläsning om olika förutsättningar med Luminol. Exempelvis hur Luminol ska sprayas som en dimma för att inte påverka blod och blodbild ska sådana prover tas innan sprayning. Dess höga känslighet som också kan ge falska positiva reaktioner med sin kunskap om Luminols påverkan och när den ska undvikas. Här krävs kunskap och erfarenhet. Kriminaltekniker och fotograf kan komplettera varandra med sina kunskapsområden.

I den klara höstdagen arbetade ett par grupper utomhus. Vid en arbetsstation sprayade fotograferna färg på avtryck från däck och skor samt testade olika ljusvinklar för att få tydligast möjliga bild med väl framträdande spår. Vid en annan arbetsstation mättes riktning och skjutavstånd från skotthål i bildörr med hjälp av färgade linor.

Även laserpekare användes tillsammans med ett grått filter på kameran för längre exponeringstider. Det för att hinna ”måla” fram hela kulbanan. Vid gruppernas bildvisningar diskuterades det mycket med många intressanta tips som följd, exempelvis att lägga kulbanan i Photoshop från en punkt till en annan. Som regel använder vi röd laser. Användande av grön laser kräver att man vidtar stora försiktighetsåtgärder. Dels finns beskrivet hur stark laserpekare man ska använda, på bilden används en med 532nm. Vi använde vid tillfället skyddsglasögon från Foster+Freeman med 549nm, som inte släpper igenom lasern.

Oavsett om det är laser med rött eller grönt ljus är informationen i den här länken till handboken styrande enligt NFC.  (www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/laser-optisk-stralning-eu-direktiv-handbok.pdf)

Medan utomhusövningarna pågick visades en Drönares funktioner och möjligheter av en van användare. Den som ville kunde själv prova på att köra den, vilket visade sig vara lite knepigare än några hade tänkt sig.

Under utbildningens sista dag höll Tomas Brodin, NFC syd, föredrag om Drönare och spårfotokameror. Läs separat artikel om Tomas målmedvetna arbete för införandet av drönare inom Polismyndigheten.

Staffan Rattfält forensiker på NFC jobbar med utvecklingen av 3D-dokumentation och avslutade de tre kursdagarna med ett föredrag om 3D-dokumentation och dess stora möjligheter. Läs gärna separat artikel med Staffan.

Ylva Hammarlund
redaktör