Framtidens kriminaltekniker

Kriminaltekniken är ett område som är under ständig utveckling, både när det gäller metoder, teknisk utveckling och kompetenskrav. Nationellt forensiskt centrum (NFC) ansvarar för den kriminaltekniska utbildningen inom polisen och den förändras och anpassas i takt med den utveckling som sker inom området.

NFC Linkping. Utbildning av polistekniker i eftersk av textilfiber

 Utbildning av polistekniker i eftersök av textilfiber

Kriminaltekniker har alltid haft ett brett arbetsfält och kommer att ha så framöver men i takt med att brottsplatsundersökningarna har blivit alltmer komplexa och dagens utrustning blir alltmer avancerad så kommer fokus i ännu större grad att vara brottsplatsundersökningen.

– Alla kommer inte att kunna göra allt framöver och rollen som kriminaltekniker kommer att bli alltmer specialiserad mot brottsplatsundersökningen. Det är många krav som ska uppfyllas från att undersöka och spårsäkra för att undvika kontamineringar, till att hantera ny avancerad teknik och det gör det svårt att arbeta lika brett som tidigare, säger Gunnel Carlsson som är studierektor på NFC.
– Det är inte rimligt att en och samma person ska vara så multikompetent och uppfylla de krav som kommer att ställas framöver.

Samma utveckling har skett på de forensiska labben där medarbetare tidigare kunde arbeta med flera olika typer av undersökningar och med olika analysinstrument. Det är inte möjligt idag. I nuläget pågår en process för att ackreditera hela den forensiska verksamheten i Polismyndigheten, från brottsplatsen till laboratorieundersökningar. Där kommer att ställas krav på att kompetens och behörighet kopplas samman för de som arbetar med undersökningar.

– Det i sin tur gör det svårt att arbeta inom den bredd som man som kriminaltekniker har gjort tidigare. I det här förändringsarbetet är det viktigt att det planeras för utbildning- och kompetensutvecklingsinsatser. Därför får blivande kriminaltekniker i sin utbildning idag mindre tid i labb för undersökning av fingeravtryck och mer tid fokuseras på metoder på brottsplatsen, säger Gunnel Carlsson.

Den svenska utbildningsmodellen ligger bra till ur ett internationellt perspektiv. Vi har en omfattande utbildning för brottsplatsundersökning men samtidigt har kriminaltekniker i Sverige en ganska unik situation i förhållande till andra länder då de ansvarar för brottsplatsundersökningen och utför i princip alla undersökningar på platsen. En annan olikhet är att ett forensiskt laboratorium som NFC svarar för kriminalteknisk utbildning och det samarbete och det vi därigenom har utvecklat är det många länder som vill uppnå och liksom vi ser fördelar med.  Men Gunnel Carlsson vill utveckla utbildningen ännu mer och i framtiden ser hon en utbildning i flera steg.

– Jag vill se en kompetensstege där steg ett är för lokala brottsplatsundersökare och en utbildning som ger behörighet för undersökningar av exempelvis inbrott eller motsvarande. Därefter arbetar du och får erfarenhet av den undersökningstypen innan det kan bli aktuellt att gå vidare för utbildning till kriminaltekniker. Den utbildningen ska ge behörighet för mer komplexa undersökningar och som all utbildning är det behov av just den funktionen som styr hur många inom Polismyndigheten som ska utbildas. Kriminalteknikerutbildningen för funktionen kriminaltekniker är idag 17 veckor och det är en bred utbildning och är en grundutbildning. För att svara upp mot de allt mer komplexa utredningarna behöver vi komplettera med ytterligare en nivå inom områden där det finns behov av högre kompetens. Exempel på sådana områden är blodbildsanalys, där vi redan har den modellen, och brandplatsundersökningar är ett annat område som diskuteras. En annan fråga som bör lyftas är behovet av ytterligare en kompetensnivå för undersökningar i samband med utredning av grova brott och definitionen av den funktionen, säger Gunnel Carlsson.

Gunnel berättar att det man nu behöver göra är att tydligt definiera de olika roller som framtidens kriminaltekniker ska ha. Därefter kan de ta fram en skräddarsydd utbildning som möter framtidens behov.

Text: Redaktör