Gelatinfolieskanner med kapacitet för stora inflöden av skospår

Det finns en gelatinfolieskanner, GLScan, i Sverige och den är stationerad på NFC Stockholm. Den köptes in 2006 till ett pris av cirka 470 000 kronor.


skosparSkannern används i huvudsak till skospår på gelatin. Något enstaka fingeravtryck skannas, men fingeravtryck tas sällan upp med gelatin då erfarenheten är att gelatinet inte tar upp fingeravtryck tillräckligt kvalitativt.

Skannern används för stora inflöden, den finns en mängd inställningar för att få fram skospår på bästa sätt. Det inkommer i snitt 20 gelatinärenden per dag och upptagningsområde är Stockholms Län.

Det går relativt snabbt att lära sig hantera skannern bra. Det är det egna tänket att se varje unikt spår som tar tid att lära sig. Vi granskar samtliga gelatiner innan skanning och eftersom alla spår är unika görs inställningarna efter hur spåren ser ut. På NFC Stockholm är vi fem fotografer som kan jobba med skannern, varav två är under upplärning. Vi delar in arbetsuppgifterna så att en person ansvarar för skospår under en viss tid, det ger en stabilare erfarenhet än korta oregelbundna stunder.

Snabba resultat
Ett skospår skannas på mindre än 2,5 minuter. Därefter bearbetas bilden i ett bildbehandlingsprogram för utvärdering och finjustering.
Inte ofta, men det händer att vissa skospår är svåra att få upp på gelatinet. Vid dessa tillfällen använder vi den beprövade kameran istället för skannern.

Jesper Malmsten
Fotograf, NFC Stockholm