Gemensam registervård för fingeravtrycks-, signalements- och dna-registren

Under ett par dagar i juni besökte delar av NFC Biologisektionen och NFC Fingeravtryck Rättsavdelningen/registerförvaltningen för att diskutera och påbörja planering av en effektivare registervård.

registermöte-kirunaRättsavdelningen/registerförvaltningen arbetar med registervård av personer, såsom namn, personnummer, K-nummer och brottsmisstankenummer som läggs in i dna- och utredningsregistret, alltså inte själva dna-profilerna. För att underlätta arbetet finns idag ett IT-stöd som både NFC och registerförvaltningen använder. Handläggare på registerförvaltningen har bred och djup kompetens inom Polismyndighetens olika register. De utför manuella korrigeringar i dna- och utredningsregistret på de uppgifter som systemet upptäcker inte stämmer med uppgifterna i misstankeregistret (MR) och belastningsregistret (BR). På NFC, Biologisektionen, är det Karin Hedberg och Lars Andersson som ansvarar för registervården inom dna-registerverksamheten. Förutom det dagliga operativa arbetet pågår en kontinuerlig kvalitetsutveckling inom området. Ett kunskapsutbyte pågår också kontinuerligt mellan NFC och registerförvaltningen i Kiruna bland annat genom besök hos varandra.

Carina Siljebro och Erika Haage från NFC fingeravtrycksgruppen inom NFC Stockholm jobbar med bland annat fingeravtrycksregistren samt signalementsregistret. De kunde efter genomgång och visning av hur dna-registervården fungerar konstatera, att om registerförvaltningen också kan bistå fingeravtrycks- och signalementsregistren skulle det finnas mycket att vinna. Kjell-Göran Hansi, gruppchef för en av grupperna på Rättsavdelningen/registerförvaltningen, ställer sig positiv till detta. Han menar att det finns många gemensamma beröringspunkter i verksamheterna dna, fingeravtryck och signalement när det gäller registervård och kunskapen finns ju redan.

Vilken registervård Rättsavdelningen/registerförvaltningen kan göra på kort och lång sikt för NFC fingeravtryck diskuterades. Genom tillgång till NFC:s ärendehanteringssystem och viss IT-utveckling kan mycket automatiseras. Planering och genomförande av gemensam registervård för fingeravtryck, signalement och dna fortsätter under hösten.

Karin Hedberg, forensiker
Lars Andersson, molekylärbiolog
dna-typning och registergrupp, NFC
Erika Haage, daktylog
Carina Siljebro, daktylog
fingeravtryckgrupp1,NFC Stockholm