Giftärenden på NFC

På Droganalyssektionen, NFC, utförs undersökningar som går under benämningen giftärenden. Det som främst skiljer ett giftärende från ett narkotikaärende är att man går vidare med utökade analyser trots att man har konstaterat att materialet inte utgörs av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

12 Giftärende_1

Vi försöker fastställa vad för ämne som har åstadkommit en påverkan. Ett ärende kategoriseras som ett giftärende beroende på frågeställningen från uppdragsgivaren eller om materialet som ska undersökas är av komplex art, exempelvis matrester, jordprover, drinkar, djurfoder etc. NFC hanterar årligen cirka 150 giftärenden. Det klassiska giftärendet berör oftast någon form av drogning och NFC:s uppgift är att separera det ämne som ett offer misstänks ha drogats av, att analysera och identifiera det. Ett giftärende kan också bestå av spårundersökningar, och då pratar vi inte om skospår eller fingeravtryck utan spårmängder av narkotika eller läkemedel som kan finnas kvar i till exempel tomma glas eller sprutor efter en misstänkt drogning.

Undersökning kan styrka eller utesluta en misstanke
En giftundersöknings stora utmaning är många gånger att separera det eventuella ämnet ur det preparerade materialet, att få det lösligt i lämpligt lösningsmedel och analysera och detektera med lämplig analysmetodik. Det kräver kemiska kunskaper och lång erfarenhet av olika materialtyper. Andra typer av ärenden som benämns som giftärenden är förgiftning av djur, det kan vara misstänkt giftåtel utlagt till vargar eller förgiftning av husdjur. Pulver från hotbrev är ett annat ärendeexempel. Andra frågeställningar kan vara jämförelse av olika produkter, drycker eller liknande, om det är samma innehåll eller om något har tillsats. Att styrka eller utesluta en berättelse från en misstänkt eller ett offer kan också vara syftet med en begärd giftundersökning.

Exempel på drogärenden
Här följer några exempel på vad som har påvisats i giftundersökningar:
En kvinna skickade in te och en te-mugg som hennes sambo hade serverat henne. Hon hade fattat misstanke då hon upptäckte pulver eller en söndersmulad tablett i botten på muggen. Hon konfronterade mannen som blev lite upprörd och lämnade hemmet.

Vid analys påvisades sildenafil, som är den aktiva substansen i läkemedlet Viagra.

Mannen har i förhör uppgivit att paret hade haft det besvärligt och bråkat en längre tid och han trodde att detta skulle föra dem närmare varandra och förbättra relationen.

Vid drogningar i samband med våldtäkter eller stölder påvisas ibland sömnmedel i drycker, en substans som förekommit flera gånger är flunitrazepam, som är den aktiva substansen i läkemedlet rohypnol.

Vid förgiftning av djur, husdjur, åtel till varg har bland annat cyanid, råttgift och etylenglykol påvisats.

NFC analyserar inte bakterier och virus. Finns misstanke om detta (till exempel i pulverbrev) så anlitas bland annat expertmyndigheten FOI (Försvarets forskningsinstitut) för att utföra denna typ av analyser.

Mirja Lenz Torbjörnsson, Forensisk generalist, NFC