Harmonisering av brandplatsundersökningar

Flera delprojekt har påbörjats inom projektet Forensiska processen. Målet är ett enhetligt arbetssätt inom den forensiska verksamheten. Med anledning av det har ett delprojekt bildats för harmonisering av brandplatsundersökningar.

Brandspalt_4Projektledare är Torbjörn Åhgren NFC väst och ämnesområdesansvarig Conny Ohlsson NFC, projektdeltagare är Richard Jacobsson NFC, Kjell Ryderling region Stockholm, Helén Pettersson region Stockholm, Christer Pedersén region Nord, Staffan Persson region Syd, Peter Ramsmo region Väst, Per Ringkvist region Mitt, Christer Olsson region Bergslagen och kvalitetsansvarig Helene Hed NFC.

Gruppen arbetar bland annat med nedanstående punkter
• Standardförfaranden
• Metoder
• Kompetenskrav
• Kategorier inom brandplatsutredningar
• GAP-analys
• Listning av väsentlig utrustning
• Dokumentera möjliga effektiviseringar
• Planering av utbildningar
• Plan på hur upprätthålla kompetenser

I läsande stund arbetar gruppen med att sammanställa hittills framtaget underlag. En nationell projektportal är under uppbyggnad på Intrapolis där vi kommer att kunna följa Forensiska processens alla delprojekt under deras arbete. Där kan du också läsa om vårt arbete med att harmonisera brandplatsundersökningar.

Conny Ohlsson, forensiker
kemi- och tekniksektionen, NFC