Många asyldaktningar ledde till effektivare AFIS

Höstens kraftiga ström av asylsökande till Sverige och jakten på en misstänkt terrorist satte Fingeravtrycksgrupp 1 i Stockholm under hård belastning. Snabbt hamnade man i ett akutläge där man var tvungna att snabbt gå igenom 10000-tals fingeravtryck för att se om den misstänkte terroristen fanns med. Tack vare stort engagemang och delvis nytt arbetssätt kunde man snabbt arbeta undan kön med fingeravtryck.

Nationellt Forensiskt Center, NFC, Linköping. Kriminalteknik, polistekniker

Flyktingströmmen till Sverige hösten 2015 satte flera samhällsfunktioner på prov. Att ta emot och registrera tusentals asylsökande varje dag skapade enorma köer på flera håll, bland annat inom NFC där kontrollen av fingeravtryck genomförs.

– Varje person som kommer till Sverige och söker asyl lämnar fingeravtryck som sedan sparas i en databas. Avtrycken kontrolleras mot B-registret, som visar om de sökt asyl i Sverige tidigare, och mot A-registret, som är polisens daktningsregister för kriminella, säger Melinda Andersson på NFC.

Fingeravtrycken kontrollerades i normal takt fram tills att det blev klart att en misstänkt terrorist jagades i Sverige och man snabbt behövde se i fall personen fanns med bland alla asylsökande. Vid den tidpunkten låg det 10000-tals fingeravtryck i kö och det var en person som arbetade med att gå igenom dem. Vid den tidpunkten hölls den första omgången med Nationell utbildning för fingeravtrycksidentifierare från hela landet i Linköping samtidigt som ett harmoniseringsmöte pågick. Det innebar att det fanns mycket fingeravtryckskompetens samlad.

– De nya aspiranterna fick fortsätta med sin utbildning, men deltagarna på harmoniseringsmötet sköt fram sitt möte och installerade sig vid varsin AFIS-dator för att hjälpa till att gå igenom kön med fingeravtryck. Detsamma gällde på de övriga driftställena i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC Stockholm hade ansvaret och de fanns hela tiden som stöd och hjälp för alla oss som inte var vana med den arbetsuppgiften. Arbetsuppgiften gick ut på att godkänna negativa resultat. Så fort det blev träff mot registren så fick NFC Stockholm hantera dem, säger Melinda Andersson.

NFC använder ett så kallat AFIS-system (Automated Fingerprint Identification System) som fungerar både som register och söksystem. I AFIS-systemet kan man ställa in olika parametrar för att t.ex. få automatiska flöden. Göran Kidfelt NFC har tillsammans med Fredrik Asperud, som är AFIS-expert, tagit fram statistik som visar att man med hög säkerhet kan sålla ut de fingeravtryck som inte ger träff i registren. Detta innebär att man inte behöver kontrollera de negativa sökresultaten och man kan istället lägga mer krut på de som är positiva. Tyvärr har NFC ännu inte kunnat automatisera den här funktionen fullt ut. Tills vidare får de gå in och manuellt styra bort det AFIS klassar som negativa sökresultat. Det tillsammans med att takten på nyinkomna asyldaktningar minskar gör att NFC Stockholm nu klarar situationen på egen hand.

– Det var roligt att se hur alla släppte allt och hjälptes åt när det behövdes som mest. Den extrema situationen gjorde också att vi lärde oss använda systemet med större automatik och vi fortsätter nu på att göra arbetet i AFIS ännu mer effektivt, säger Melinda Andersson.

Av: Niklas Boman, redaktör