Markering av iakttagna spår

Vid undersökningar av gods som till exempel kläder, bilar, möbler, behöver ofta  iakttagna spår markeras. Tony Möörk har tagit fram en mall för pilar som kan tryckas på klisterpapper.

Det finns ett begränsat utbud med pilar hos våra traditionella leverantörer av kriminaltekniskt material. De pilar med måttskala som finns på marknaden är stora och har en relativt dålig klisteryta.

Jag har tagit fram en variant av pilar som har visat sig fungera mycket bra att använda vid markering av spår. Pilarna finns på ett litet ark och när undersökningen är klar kastas arket så risken för kontaminering mellan undersökningar minimeras. Pilarna har en liten måttskala och de är både numrerade och onumrerade om du själv vill skriva någon beteckning. Jag har också gjort en variant med mindre pilar utan måttskala som kan vara användbara vid vissa tillfällen.

monster

Bifogade Adobe Illustrator-filer kan skickas till valfritt tryckeri som för en mindre kostnad trycker och skär ut pilarna på klisterpapper. Pappret kan vara i valfri färg. Jag har dock valt vitt papper. På www.kriminalteknikforeningen.se/externa-produkter finns förslag på tryckeri som kan trycka dessa pilar.

Tony Möörk, kommisarie
Polisens tekniska rotel i Örebro