Narkotikabekämpning viktigare än någonsin

SNPF-konferensen, Svenska Narkotikapolisföreningen, varade mellan den 24- och 26 april tidigare i år (2015). Narkotikabeslagen växer med 5-10% per år och man anser därför att narkotikabekämpningen är just viktigare än någonsin. Nya oklassade substanser fortsätter att komma in och beslagen ökar. År 2014 dog närmare 600 personer av narkotikarelaterade händelser.

snpf-konferensFör första gången hölls SNPF-konferensen, S i Linköping på Konsert & Kongress. På konferensen deltog närmare 500 personer. Regionpolismästare Ulrika Herbst höll välkomsttalet och författaren/föreläsaren Mia Törnblom fortsatte med en inspirerande föreläsning om självförtroende och självkänsla.

Anhöriga och medberoende
Lena Larsson är förbundsordförande i Anhöriga Mot Droger, AMD. Hon berättade på ett gripande sätt om sin familjs historia där hennes då 15 åriga dotter fastnade i ett missbruk av droger. Lena berättade hur dottern först började missbruka hasch, vilket följdes av heroin och amfetamin samt prostitution. Händelseförloppet var snabbt då missbruket började i maj månad och dottern sedan avled av en överdos på nyårsafton ca sju månader senare. Föreningen AMD hjälper anhöriga och medberoende till missbrukare med vägledande samtal och kan vara ett komplement till socialtjänsten. AMD startade sitt arbete 2009 och finns på 10 platser i landet med ca 350 medlemmar.

Spice och plötslig död
Antalet nätdroger ökar stort och Kai Knudsen, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, höll ett intressant föredrag på temat spice. Det är inom grupperna syntetiska cannabinoider (spice) och tryptaminer som det kommer flest nya substanser. Det speglas av statistiken från Giftinformationscentralen där de flesta samtal under 2014 handlade om spice. Missbruk av spice kan bland annat påverka minnet, den kognitiva förmågan, motivation och koordination. Skador i hjärnan kan kvarstå i månader med hallucinationer som följd. Spice-relaterade dödsfall har skett till följd av blandförgiftningar med opioider eller centralstimulerande substanser, krampanfall, hjärtarytmier och metabolisk acidos (ökad surhet i kroppen).

Kriminella gäng med stor påverkan i lokalsamhället
Sara Nylén och Emma Hedenvind höll en föreläsning som föddes ur ett projekt där kriminella händelser i gängmiljö skulle kartläggas under 2014 och sammanfattas i en rapport. Totalt rapporterades 55 stycken gäng/nätverk i Sverige där problem, effekter och åtgärder synades. En av effekterna var social oro i de miljöer som flertalet utav dessa gäng/nätverk identifierats i. Oroligheterna kan beskrivas som händelser i form av stenkastning, anlagda bränder, skadegörelse och hänsynslöshet mot tredje man. En utav anledningarna till denna effekt tycks vara infrastrukturen i vissa stadsdelar. Miljonprogrammet som pågick under mitten på 60-talet till mitten på 70-talet innebar att mycket bostäder skulle byggas på kort tid. Bostadsbyggandet skedde på en plats med nära tillgång till huvudleder till-/från centrum, i höghus med innergårdar som inte tillåter biltrafik och med en placering av husen som skärmar av mot ”omvärlden”. Anledningen till att dessa bostäder byggdes på detta sätt var för att få trevliga miljöer ”på insidan” fri från biltrafik och där barn kunde leka ostört. Miljonprogrammet har dock mynnat ut i bostadsområden med stor social oro, extrem segregation och utanförskap. Här kan gäng/nätverk enklare gå samman och tillsammans utagera sin misstro mot samhället samt att polis och räddningstjänst inte har någon naturlig passage eller väg in i dessa områden. Följden blir stora problem vid räddningsinsatser, grupperingar och att misstron mot samhället kan yttra sig okontrollerat.

Offensivt arbete mot AAS ur ett gatuperspektiv
Under eftermiddagen höll Mattias Lööw en föreläsning om ”Offensivt arbete mot AAS (anabola androgena steroider) ur ett gatuperspektiv där han tog upp gemensamma strategier för bekämpning av AAS på gatunivå. Mattias beskrev vikten av att arbeta aktivt mot detta eftersatta område. Missbruket av anabola steroider i samhället idag leder till stora personliga tragedier, drabbade familjer och precis som för narkotikan så genererar den andra brott. Mattias pratade om vikten av en gemensam målbild generellt men också i de mest utsatta miljöerna, nämligen gymmen. Tillsynen i gymmiljö är beroende av offensiva förundersökningsbeslut i form av beslut om husrannsakan.

Heroinets återtåg och citypolisens motåtgärder
En av många intressanta föreläsningar höll Christoffer Landin, Stockholm city span. Hans föreläsning gav en bild om hur nya säljare i starka västafrikanska nätverk har spridit försäljningen av heroinet i Stockholm. Heroinet har under en tid nästan varit försvunnet från huvudstadens gator och dess återkomst har orsakat flera dödsoffer. Landin berättade om de kriminella västafrikanerna och om heroinets väg från Afrika till Sverige. Detta drivs av nätverk som har en väl strukturerad uppbyggnad och metod. Han pratade också om ökningen av heroinrelaterade dödsfall p.g.a. heroinförgiftning (157 döda av heroinförgiftning 2008-2013 och 125 av morfinförgiftning). Dessutom tog han upp citypolisens arbetsmetoder och visade upp inspelningar om gatulangning och insatser på öppna drogscener, och hur kontrollerna går till på t.ex. tåg och bussar.

Sammanfattningsvis är deltagarna från NFC nöjda med konferensen som även innehöll många andra intressanta föreläsningar utöver ovan nämnda.

Suzan Hannouche, laborant
Karin Grafström, forensiker
Michaela Baroutsis, laboratoriebiträde
Anna Johansson, foensiker
drogsektionen, NFC