Ny detaljorganisation nya möjligheter

Tore OlssonBeslutet har fattats om den nya detaljorganisationen inom Polismyndigheten. Dessförinnan har det gjorts ett jättearbete inom olika projekt för att skapa ett beslutsunderlag för Thomas Rolén. I det arbetet har många olika åsikter stötts och blötts för att ge en allsidig belysning av vilken väg som är bäst att välja för framtiden. Det har definitivt inte varit komplikationsfritt att få till en gemensam inriktning, men det är i min värld helt naturligt.

Det som möjligen stört mig är att även beslutade direktiv har ifrågasatts, och det ganska starkt. Men det får sannolikt skrivas på kontot för överprövningskultur, som enligt forskaren Micael Björk är ett normaltillstånd i alla byråkratier och inte något som enbart kännetecknar vår organisation. Micael Björk lyfter även fram att kommitténs arbete med att skapa ökad enhetlighet också i sig ökar behovet av överprövning. Det här är en intressant och viktig reflektion som i vissa avseenden är värd att begrunda.

Polisens verksamhet är till stora delar minutoperativ vilket naturligtvis ställer krav på snabb handlingskraft och situationsanpassning. Där kan naturligtvis krav på enhetlighet ställa till problem. Men det gäller dock inte överallt i den breda verksamhet som åligger polisen. För den forensiska processen hävdar jag bestämt att en ökad enhetlighet inte bara är en förbättringsmöjlighet utan en direkt skyldighet i ett rättssamhälle om vi som medborgare ska ha tilltro till begreppet rättssäkerhet i dess grundläggande betydelse.

Därför är Thomas Roléns beslut synnerligen välkommet avseende den framtida rollen för Nationellt forensiskt centrum, NFC. Med utgångspunkt i SKL:s verksamhet ges NFC ett helhetsansvar för den forensiska processen, inte bara på laboratorienivå utan även för det så viktiga arbetet på brottsplatsen. Ett processansvar ger förutsättning för att skapa ett helhetstänk från spårsäkring, brottsplatsanalys, via laboratorieundersökningar till vittnesmål och sakkunnigutlåtande i rätten. När processansvaret kombineras med ett funktionsansvar för laboratorieverksamheten i de tre storstadsregionerna och på sikt samtliga regioner finns också rejäla förutsättningar för att uppnå en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller de intentioner som var utgångspunkten för en sammanhållen polis.

Det är nu det verkliga arbetet börjar med att bygga den nya nationella avdelningen för forensisk verksamhet . Uppdraget till den kommande chefen för NFC, att göra en översyn av den totala verksamheten är därför helt rätt. Det kommer att vara ett digert arbete att göra en detaljinventering av i första hand laboratorieverksamheten och i andra hand fältverksamheten inom den forensiska processen i polisregionera. Med det underlaget tillsammans med de övriga uppdrag som formulerats för NFC i det aktuella beslutet finns grunden för att tillsammans skapa en gemensam bild av vilka resurser som finns och vilken verksamhet som ska produceras. Med basen i kunnandet och förtroendet för SKL:s nuvarande verksamhet, samtidigt som vi tillförs det breda kunnandet från dagens polisorganisation, kan jag enbart se en ljus framtid för ett Nationellt forensiskt centrum. Lite tråkigt att jag inte kommer att vara med på resan in i framtiden, samtidigt är jag stolt över att jag fått vara med och lägga grunden.

Tore Olsson
Laboratoriechef, SKL

Publicerad 3 juni 2014