Ny organisation med sju sektioner, del 2

NFC består av sju sektioner; drog- biologi-, informationsteknik-, kemi och tekniksektionen samt NFC Stockholm, NFC väst och NFC syd. Här presenterar sektionscheferna sig själva. Som andra person ut är Sabine Rütten.

Sabine_RuttenNamn: Sabine Rütten
Titel: Sektionschef informationsteknik
Tjänsteår inom NFC: 15 år
Tjänster/roller inom NFC: Sektionschef- enhetschef SKL Dokument och informationsteknik, informationsansvarig SKL, – forensiker/kemist SKL
Tjänster utanför NFC: Sjuksköterska och kemist

Planer för verksamheten under 2015 och framåt
Vi ska skapa bra och effektiva flöden för alla våra verksamhetsområden med bra samverkansgränssnitt inom polismyndigheten och mot rättsvårdande myndigheter.
Vi ska genom processansvar för forensik och it-forensik effektivt stödja utredningsprocesserna i brottsutredningar, tvistemål samt att ge forensiskt stöd vid gränskontroll och ID-frågor i migrationssammanhang.
Vi ska utveckla och verka för en förstärkt förmåga gällande metodutveckling inom it-forensik för att stödja ett nationellt it-forensisk arbetsflöde på bästa möjliga sätt.

  • Vi driver och genomför projektet design it-forensik i samverkan med regionerna och NOA för att gemensamt kraftsamla och stärka polismyndighetens it-forensiska förmåga.
  • Vi samordnar Polismyndighetens fotoforensiska verksamhet inom it.
  • Deltar aktivt i gränskontrollverksamhetens strategiska arbete när det gäller den forensiska kompetensen och vårt forensiska processansvar.
  • Vi skapar goda samverkansgränssnitt gentemot NBC (Nationellt bedrägericentrum) och NOA.
  • Som lyhörd samverkanspart skapar vi en effektiv, kompetens- och kvalitetssäker verksamhet inom ramen för vårt processansvar.

Sektionens verksamhetsuppdrag
Dokumentanalys- äkta eller falskt, med urkundstekniska undersökningar och handstilsjämförelser. It-forensik rörande data, mobiltelefoner, bild, ljud och foto med metodutveckling som en prioriterad uppgift.

Ärenden per år och fördelning inom grupperna: statistik i årsberättelsen
Antal anställda: Sektionen totalt 45 personer med fördelningen Dokumentanalysgruppen: 15 personer inklusive gruppchef
Data- och mobilgruppen: 14 personer inklusive gruppchef
Bild- ljud- och fotogruppen: 14 personer inklusive gruppchef och till dessa kommer verksamhetsutvecklaren och sektionschefen.