Ny organisation med sju sektioner, del 3

NFC består av sju sektioner; drog- biologi-, informationsteknik-, kemi och tekniksektionen samt NFC Stockholm, NFC väst och NFC syd. Här presenterar sektionscheferna sig själva. Som tredje person ut är Lena Hallberg Holmér


Lena_HHNamn: Lena Hallberg Holmér
Titel: Sektionschef Kemi- och tekniksektionen
Tjänsteår inom NFC: Började på SKL 1988
Tjänster/roller inom NFC: Handläggare på Kemienheten där jag jobbade med färg-, glas-, explosivämnesundersökningar och senare också med undersökningar av brännbar vätska. I samband med att enheten skulle ackrediteras på mitten av 90-talet var jag under en längre period helt från kopplad från ärendeverksamheten för att jobba med detta. Efter föräldraledighet blev jag gruppchef för Finger- och spårgruppen. Därefter kvar som gruppchef till och med 2014 när jag blev sektionschef. Under många år jobbade jag också som generalist.

Planer för verksamheten under 2015 och framåt
Sektionen ska fortsätta att utvecklas och vi ska sänka våra handläggningstider. Kemi- och tekniksektionen har många ämnesområden som nu finns på flera sektioner inom NFC och vi ska ensa oss med laboratorierna NFC Stockholm, Väst och Syd, så att vi tillsammans skapar en effektiv och flexibel verksamhet.

Sektionens verksamhetsuppdrag
Utföra ärenden inom våra ämnesområden; vapen, skoavtryck, verktygsspår, sammanpassning, fibrer, elbrand, kembrand, oljor, miljö, glas, färg, sprängämnen, märkfärg, tändsats och fingeravtryck.

Ärenden per år och fördelning inom grupperna: Inkomna ärenden totalt 2014 var 5 644 fördelade på
832 på kemigruppen
774 på brand- och oljegruppen
1 010 på spår och teknisk brand
1 213 på vapengruppen
1 815 på fingeravtrycksgruppen
Antal anställda: 88 personer
Kvinnor respektive män: 51 kvinnor, 37 män