Ny organisation med sju sektioner, del 5

NFC består av sju sektioner; drog- biologi-, informationsteknik-, kemi och tekniksektionen samt NFC Stockholm, NFC väst och NFC syd. Här presenterar sektionscheferna sig själva. Som femte person ut är Torbjörn Åhman.

torbjorn_ahgrenNamn: Torbjörn Åhgren
Titel: Kommissarie, sektionschef region väst
Tjänsteår inom Polisen: 32 år
Tjänster/roller inom Polisen: Bland annat tidigare bitr. rotelchef tekniska roteln Västra Götaland. Har varit beredskapskommissarie vid länskriminalpolisen och har ett förflutet som kriminaltekniker och utredare på tidigare våldsroteln.

Planer för verksamheten under 2015 och framåt:
NFC Väst bedriver en bra verksamhet. Målet för 2015 är en fortsatt bra verksamhet, med bland annat ackreditering av fingeravtrycksverksamheten och utveckling av skjutavståndsundersökningar. Målet och visionen är att på ett fortsatt bra sätt bidra till flera brott klaras upp.

Bakgrund: NFC Väst består av fingergruppen och gruppen för spår och dokumentation. Båda grupperna ingick i tekniska roteln, Västra Götaland, fram till omorganisationen 1 januari 2015.
Ärenden per år och fördelning: Under 2014 hanterade fingergruppen 1 955 ärenden och spårgruppen hanterade 4 020 ärenden.
Antal anställda: Totalt är vi 20 st, inklusive mig. Därutöver en gruppchef för fingergruppen och en gruppchef för spår och dokumentation samt 7 medarbetare i fingergruppen och 12 medarbetare i spår och dokumentationsgruppen.
Kvinnor respektive män: 10 Kvinnor, 10 män
Poliser respektive civila: 12 poliser, 8 civila