Ny organisation med sju sektioner, del 6

NFC består av sju sektioner; drog- biologi-, informationsteknik-, kemi och tekniksektionen samt NFC Stockholm, NFC väst och NFC syd. Här presenterar sektionscheferna sig själva. Som sjätte person ut är Anna Orhall.

anna_orhallNamn: Anna Orhall
Titel: Kommisarie, sektionschef
Tjänsteår inom NFC: Ny från 2015
Tjänster/roller inom NFC: Drygt 20 år med skilda uppdrag och i olika funktioner. Har bland annat arbetat som polis i yttre tjänst, sysslat med utredningsverksamhet, arbetat på länskommunikationscentral samt varit biträdande chef för Piketenheten i Stockholm och studierektor på Polishögskolan.
Tjänster utanför NFC: har lång erfarenhet av handledar- och mentorskap samt ett starkt engagemang för samhällsfrågor och har arbetat inom såväl privat, offentlig som ideell sektor.
Eget tillägg: Mitt motto är, ett äkta engagemang för det du tror på och det du vill, är en bra utgångspunkt för ett framgångsrikt ledarskap.

Planer för verksamheten under 2015 och framåt
Skapa god arbetsmiljö och forma gemensamma mål och arbetssätt. Vi ska utveckla ledarskapet och medarbetarskapet för att få ett klimat på arbetsplatsen som genererar arbetsglädje och som därmed leder till goda resultat. Vi behöver effektivisera verksamheten med effektivare ärendeflöde och ärendehantering. Vi behöver system för uppföljning av verksamheten och avstämningar med uppdragsgivarna. Dessutom har vi ambitionen att utveckla våra metoder och därmed höja kvaliteten i verksamheten.

Ärenden per år och fördelning inom grupperna
Fingergrupp 1: 114.000 ärenden fördelat på 91 300 i personidentifieringsgruppen, 18 978 i fotoregistergruppen, 3 485 i spåridentifieringsgruppen, 593 ECRIS, 138 fotokonfrontationer och 99 upptagningar av personers fingeravtryck för VISA till tredje land.

Fingergrupp 2: 1974 ärenden där merparten är material för fingeravtrycksframkallning och vidare spårsäkring/identifiering. Säkrade spår från brottsplatser kommer främst in från lokusar. Under 2014 identifierades 210 personer till säkrade brottsplatsspår.

Spår- och dokumentgruppen: 4 370 ärenden. Av antalet inkomna undersökningar är en stor andel upptagna skospår från brottsplatser som skannas in på dokumentationsgruppen för inläggning i skospårsregister FA teamet Region Stockholm.

Vapenundersökningar: 396 utlåtande samt verktygs- och skospårsundersökningar 334 utlåtanden.

Övriga undersökningar: klädundersökningar, DNA-säkring, tavlor, plastpåsar jämförelse med mera. Fotograferna scanning av skospår, fotografera DLK-folier, fingerspår, dokumentation på brottsplatser med mera.

Antal anställda i Fingergrupp 1: 17 personer och 9 vakanta tjänster

Kvinnor resp. män: 12 kvinnor och 5 män

Poliser resp. civila: 2 poliser och 15 civila

Antal anställda i fingergrupp 2: 9 personer
Kvinnor resp. män: 5 kvinnor och 4 män
Poliser resp. civila: 2 poliser och fem civila

Antal anställda i Spår- och dokumentationsgruppen: 13 personer
Kvinnor resp. män: 7 kvinnor och 6 män
Poliser resp. civila: 5 poliser och 8 civila