Nya droger 

Nya droger dyker ständigt upp, hur gör NFC för att upptäcka dessa? Kan NFC upptäcka alla typer av nya droger?


nya droger_1Nya droger delas in i grupper efter sin kemiska struktur. Exempel på grupper är fenetylaminer, katinoner och syntetiska cannabionider.

Droganalyssektionen på NFC analyserar främst beslag från polisen. Analysmetoden som används är en så kallad screenmetod, vilket innebär att okända droger kommer att ge ett utslag. Vid den första analysen kan man få en ledtråd om vilken grupp substansen tillhör. På Droganalyssektionen startas då en strukturutredning som syftar till att fastställa den exakta kemiska strukturen för den okända substansen. Genom att utföra en rad olika analysmetoder, lägga pussel med den information som erhållits samt söka information i vetenskaplig litteratur kan man fastställa strukturen på nya droger.

nya droger_1bNär en ny drog blivit identifierad lämnar NFC information till Folkhälsomyndigheten som har som uppgift att ta fram information för eventuell klassning.

När drogen Spice först dök upp i mitten av 2000-talet tog det lång tid för NFC och forskare i Europa att hitta den verksamma substansen i drogen. Spice är en växtblandning till vilken en eller flera syntetiska substanser, cannabinoider, tillförs. Länge pågick undersökning av vilka växter som ingick i Spice, innan forskare på BKA, den tyska motsvarigheten till NFC, kunde konstatera att den verksamma substansen var den mycket potenta drogen JWH-018 som sprayats på växtblandingen.

nya droger_1cMed dagens ökning av nya droger har NFC nu en väl inarbetat rutin för fastställande av nya droger och har investerat i instrument väl lämpade för detta. De flesta droger detekteras med screenmetod men för vissa substanser har specialmetoder utvecklats. För att snabbt kunna fastställa en ny drog är det därför av vikt att få information om exempelvis symptom hos den som brukat substansen eller uppgifter om att överdosering eller dödsfall har skett.

Under hösten 2014 förekom flera dödsfall i samband med missbruk av Spice och kemister vid Droganalyssektionen gav utredningen högsta prioritet för att snabbt fastställa strukturen på den okända cannabinoiden. Den 14 oktober utfördes den första analysen, följd av en rad olika analyser och redan 10 dagar senare hade man identifierat den syntetiska cannabinoiden MDMB-CHMICA även kallad MMB-CHMINACA. Substansen rapporterades till Folkhälsomyndigheten och klassades som Hälsofarlig vara den 16 januari i år.

Anna Zackrisson, forensisk generalist
droganalyssektionen, NFC
Pia Borgsjö, första forensiker
droganalyssektionen, NFC