Ökning av strukturbestämningar av nya droger

Under 2014 slogs alla rekord gällande inströmningen av nya droger till NFC. 72 nya missbrukssubstanser strukturbestämdes, vilket kan jämföras med föregående års rekord på 45 substanser. Den dramatiska ökningen beror dels på en ökad tillgång på sk internetdroger, men även att vi i Sverige är duktiga på att beslagta och analysera dessa typer av material.

bensodiazepinerTullverket i Sverige och Finland har inte samma möjlighet som NFC att utföra strukturbestämningar, men tar ofta hjälp av oss. Under 2014 har NFC utfört 38 st utredningar åt svenska tullaboratoriet och 7 st åt tullaboratoriet i Finland.

De syntetiska droger som ökade mest under 2014 tillhör grupperna katinoner och cannabinoider. Syntetiska katinoner är amfetaminliknande substanser, medan syntetiska cannabinoider, de aktiva komponenterna i spicematerial, är substanser som ger liknande effekter som THC som finns i Cannabis. En annan typ av substanser som dykt upp under året är sk designade bensodiazepiner, vilka påminner om de traditionella bensodiazepiner som förekommer i vissa narkotikaklassade läkemedel.

Då en ny substans identifierats vid NFC skickas informationen vidare till Folkhälsomyndigheten som utreder om substansen är aktuell för att bli klassad som narkotika eller hälsofarlig vara. Folkhälsomyndigheten rapporterar vidare informationen till det Europeiska organet EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) i Lissabon som sammanställer information om nya droger från samtliga EU-länder. Under 2014 har EMCDDA mottagit information om att 101 nya substanser förekommer på den Europeiska marknaden och Sverige har varit först i Europa med att identifiera 36 av dessa. Med anledning av detta fick berörda myndigheter i Sverige i slutet av 2014 motta ett brev från EMCDDA där de berömde vårt arbete och den organisation Sverige har gällande att fånga upp, strukturbestämma och rapportera information till EMCDDA. Något som vi alla ska vara mycket stolta över.

Jenny Rosengren Holmberg
forensiker, droganalyssektionen, NFC