Prüm dna-utbyte med Tjeckien

Den 19:e maj blev vi i Sverige Prüm dna-operativa med Tjeckien. Utbytet gick snabbt och smidigt. Tjeckien hade då dna-profiler från 16 000 spår och 148 000 personer i sina register och för Sveriges del var motsvarande siffror 30 000 respektive 142 000. Trots att sammanlagt 46 000 spår söktes blev resultatet en smula magert. Vi fick endast 53 träffar, Sverige fick 30 spår-person träffar och Tjeckien fick 15 spår-person-träffar. Tillsammans fick vi 8 spår-spår-träffar.

PragÄn magrare blev resultatet då det visade sig att många av träffarna var baserade på endast 6-8 markörer, av totalt 15, och att många av träffarna dessutom innehöll en avvikelse i en markör.

Endast 10 träffar kunde slutligen godkännas och redovisas; 6 personer i det svenska dna-registret träffade mot spår i Tjeckien, 1 spår i det svenska dna-registret träffade mot 1 person i Tjeckien och 3 spår i det svenska dna-registret träffade mot spår i Tjeckien. Resterande 43 träffar var falska positiva träffar.

De fyra svenska spåren var säkrade i ett inbrottsärende, två stöldärenden samt ett bedrägeriärende.

Sedan den 19:e maj är Sverige Prüm dna-operativa med 9 länder, Nederländerna, Finland, Estland, Polen, Litauen, Slovakien, Rumänien, Österrike och Tjeckien.

Christina Widén, forensiker
typnings- och registergruppen
Biologisektionen, NFC