Redaktör

Jag hälsar Niklas Boman välkommen som ny redaktör för både webbtidningen kriminalteknik.nu och papperstidningen Kriminalteknik.

Niklas kommer att fortsätta skriva om forensisk verksamhet som inom den svenska Polismyndigheten leds och utvecklas av Nationellt forensiskt centrum -NFC.

Ylva Hammarlund
tidigare redaktör


Pappersutgåvan av
tidningen Kriminalteknik
utkommer fyra gånger per år.

Papperstidningen distribueras kostnadsfritt till rättsväsendet. Övriga har möjlighet att prenumerera på tidningen till fastställt pris, 275:- på årsbasis. Önskas tidningen från annan månad än januari gäller lösnummerpris, 75:- fram till nästa årsskifte.

Redaktör
Niklas Boman, NFC
niklas.boman@polisen.se

Ansvarig utgivare
Lena Klasén, chef NFC

Insänt material
Redaktionen ansvarar endast för beställt material. Åsikter och idéer som framförs i intervjuer, signerade artiklar eller insändare står helt för den intervjuades eller skribentens räkning och behöver ej delas av redaktionen.