Resultat av vapenundersökningar på 24-48 timmar

Pilotprojektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” har gjort att NFCs vapengrupp kan leverera ett resultat från en vapenundersökning på bara 24-48 timmar. Arbetsmetoden är ett resultat av ett flerårigt utbyte med brittiska aktörer och brittiska NABIS (National Ballistic Intelligence Service).

Inom ramen för pilotprojektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” kan vapengruppen på NFC leverera en preliminär (ograderad) vapenundersökning inom 24-48 timmar.

Inom ramen för pilotprojektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” kan vapengruppen på NFC leverera en preliminär (ograderad) vapenundersökning inom 24-48 timmar.

Bakgrunden till hela projektet är väldigt enkel; uppdragsgivarna vill ha snabbare leveranser för att kunna komma vidare i förundersökningar, framförallt när det rör sig om grova brott som mord, dråp och misshandel med dödlig utgång.

– NOAs ambition är att få bort de här vapnen från gatan. Tack vare arbetssättet i projektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” kan vi leverera ett resultat 24-48 timmar efter att vapnet, kulor och hylsor kommit in till oss på NFCs vapengrupp, säger Annika Thomson, Forensiker på NFC.

Projektet genomförs mellan 8 oktober 2015 och 8 april 2016 med syfte att använda NABIS arbetssätt och kunskap för att kunna lämna förslag på hur en svensk modell av NABIS skulle kunna se ut. Antingen som ett arbetssätt i den befintliga organisationen men också ge förslag på vad som skulle krävas för att den brittiska modellen ska kunna inrättas i Sverige.

Tydliga avgränsningar
Projektet ”Underrättelsebaserad vapenundersökning” har några tydliga avgränsningar. Den ena är att ärendet startar när vapen, kulor och hylsor kommit till vapengruppen. Då är två personer (en tekniker och en forensiker) i gruppen redo och kan direkt undersöka vapnet och inom 24-48 leverera ett förhandsbesked. Resultatet läggs in i spaningsresultatet och utredarna kan komma vidare i ärendet.

– En andra begränsning är att vi enbart jämför vapenspår och gör jämförelse mot FAP-registret. Det är uppgifter som ligger till grund för spaningsarbetet och vi lämnar resultatet i en ograderad skala, vilket får ses som en tredje avgränsning, säger Annika Thomson.

Avgränsningarna stämmer de alltid av med utredarna för att försäkra sig om att det de kan leverera är tillräckligt. Annika berättar att de i prioriterade ärenden samarbetar med DNA- och fingeravtrycksgrupperna.

– En tydlig skillnad för oss med det här arbetssättet är att vi nu alltid har en deadline. Vi kollar på klockan och gör det vi hinner med. Normalt arbetar vi på tills vi är klara. Nu levererar vi en preliminär (ograderad) rapport inom 24-48 timmar för att sedan lämna en graderad slutrapport, säger Annika Thomson.

Text: Redaktör