Satsning på fingeravtrycksundersökningar

Med ökad ärendeinströmning inom fingeravtryck och med för lång ärendehantering sedan tidigare, tar NFC rejäla krafttag under hösten 2015.

Fingeravtryckavdelningen på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping (SKL)

Nationellt forensiskt centrum – NFC har process- och funktionsansvar av fingeravtrycksverksamheten inom Polismyndigheten och utför framkallning, säkring och jämförelse av fingeravtryck förutom i Linköping även inom NFC Stockholm, NFC Väst och NFC Syd.

En redan oacceptabel situation när det gäller handläggningstiderna inom fingeravtryck i Sverige, tillsammans med det glädjande faktum att efterfrågan på dessa undersökningar ökar, har nu lett till en massiv insats. Under hösten 2015 anställer NFC tio stycken aspiranter inom fingeravtrycksjämförelse. Detta gäller verksamheten i alla fyra städerna.

För att uppnå en ensad kompetensnivå inom Sverige hos de nyanställda genomförs en Nationell Utbildning för Fingeravtrycksjämförelse (NUF), med start i höst. Målet med utbildningens upplägg är att aspiranterna redan under våren 2016 ska bli behöriga att bidra till att ärenden inom detta område slutförs.

Även på framkallningssidan sker en rejäl förstärkning inom NFC genom ett flertal nyanställningar. Rekryteringen och utbildningen inom både framkallnings- och jämförelseområdet kräver förstås resurser under en tid, men NFC räknar med att man snart ska märka av en positiv effekt när det gäller handläggningstiderna.

Ylva Langemar, forensiker
Fingeravtryck1, Kemi och teknik, NFC