Satsningen på mängdbrott är viktig för att nå målsättningen

För att klara upp fler mängdbrott, i likhet med alla andra typer av brott, måste samordning och uppslutning i hela utredningskedjan fungera för att ge resultat.

Jag kan bara hålla med Jan Staaf från polismyndigheten Östergötland. I sin utvärdering av mängdbrottsprojektet drar han slutsatserna att för ett lyckat resultat i arbetet med spårsäkring och utredning behövs rätt inställning, vilja, systematiskt arbete och samarbete av fler kompetenser. Rätt person på rätt plats i rätt typ av samarbete. Tillsammans förstärker vi den enskilde medarbetarens möjligheter att bidra till ett lyckat resultat. När vi samarbetar som kugghjul i ett välsmort maskineri med bra flödeseffektivitet blir slutmålet och det gemensamma resultatet motorn i processen.

Jag vet att det är lite som att svära i kyrkan, men resultatstyrning på detaljnivå kommer att bli det som det är avsett att vara, ett verktyg för att kunna ta pulsen på verksamheten. Alla inom respektive verksamhetsområde ska ha en gemensam bild på hur verksamheten ligger till och vad som behöver göras. Resultatuppföljningen ger oss verktyg att snabbt kunna rätta till målavvikelser för att undvika hinder att uppnå den gemensamma målsättningen.

Det är roligt att kunna presentera olika insatser som gör vårt arbete lite bättre varje dag för att utredningskedjan ska klara upp fler brott. Starten av den nationella lokusutbildningen är resultatet av ett nationellt samarbete, beredning och beslut och lägger en gedigen grund för spårsäkringsarbetet.
Utvecklingsarbetet vid SKL och inte minst i specialarbeten utförda av blivande kriminaltekniker under sin utbildning hos oss ger också nya och förbättrade metoder.
Även samarbetsprojektet mellan Polismyndigheten Östergötland och SKL för en ökad spårsäkring i mängdbrott har gett oss goda insikter och kunskaper om hur vi kan förbättra det fortsatta arbetet och samspelet. Fler och rätt säkrade spår och handläggning i rätt tid genom hela kedjan ger fler uppslag i utredningarna. Här är inte minst dna-registren ett bra verktyg. Under 2012 har 88 procent, nästan 4 000 av alla registerträffar mot person säkrats i mängdbrottsärenden!

Min förhoppning och tro är att en nationell samordning av fingeravtrycks-identifiering och registerverksamhet kan ge oss ett liknande kraftfullt verktyg och synergieffekter som dna-registren. Omorganisation till en myndighet ger oss en unik möjlighet till ett nationellt välsmort maskineri och inte effektiva isolerade öar.

På SKL arbetar vi vidare för att bli lite bättre varje dag, för och kunna bidra till helheten. Vi ser oss som ett viktigt kugghjul för ett effektivt rättsväsen. Under 2012 levererade SKL fler än 100 000 ärenden, med 300 anställda. 80 procent levererade vi med en svarstid under två veckor. Dock är vi väldigt medvetna om att det finns problem- och förbättringsområden, vilket inte minst debatten i media under januari och februari visade.
Våra åtgärder inbegriper allt från att vara delaktiga i nämnda insatser, processförbättringar, prioriteringsarbete, förbättrad kommunikation och resursförstärkning. Vårt viktigaste redskap är alla engagerade medarbetare som i sitt dagliga arbete är länkar i kedjan och bidrar till att skapa helheten istället för öar.

Tore Olsson
Laboratoriechef, SKL

Publicerat 1 mars 2013