Serbiens första kriminaltekniska center

I september 2014 deltog representanter från svensk polis i invigningen av ett kriminaltekniskt utbildningscenter i Serbien. Uppförandet av centret ingår i det långsiktiga utvecklingssamarbete som svensk polis har med den serbiska polisen.

Polismyndigheten i Västra Götaland genomför sedan 2011 det kriminaltekniska projektet “Development of a system for crime scene and forensic training and Establishment of a forensic training centre within the Ministry of Interior of the Republic of Serbia”. Samarbetet finansieras av Sida genom Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Västra Götaland och det pågår inom fyra områden: strategisk rådgivning, jämställdhet, kriminalteknik och underrättelsestyrt polisarbete.

Inrikesministern deltog

Serbiske inrikesministern, rikspolischefen den svenske ambassadören m.fl. var med vid invigningen av centret. Foto: Dan Göthberg

I den kriminaltekniska delen av projektet ingår att skapa ett helt nytt system för all kriminalteknisk utbildning i Serbien och experter från SKL samt ett flertal polismyndigheter har deltagit i arbetet. Experter från andra länder har också medverkat i utformandet av centret som finns på Polisakademin i Zemun utanför Belgrad.

Labblokaler Serbien

Lokalerna är cirka 500 kvm. Två labb-rum, fyra lektionssalar, fyra brottsplatsrum och förråd. Viss utbildning kommer att ske i Nationella labbets lokaler i Belgrad där delar av den donerade utrustningen är installerad. Bland annat Gel-scanner, mikroskop. Foto: Dan Göthberg

Fyra arbetsgrupper med deltagare från Serbien och Sverige har sedan projektets början arbetat med att ta fram förslag och implementera detta i den serbiska polisorganisationen. Grupperna har inriktat arbetet på följande områden:
– Kvalitetssäkring.
– SOP, Standard operation al procedurers. Det inkluderar organisation, rekrytering av personal, instruktörer med mera.
– Utbildningsprogram för alla aktörer inom rättskedjan.
– Byggnation och utrustning för utbildningscentret.

Det kriminaltekniska centret har utrustats med modern utrustning för att hålla en hög europeisk standard. Gunnel Carlsson från SKL har varit rådgivare gällande utbildningsprogram och utrustning till utbildningen. Det serbiska inrikesministeriet och Polisakademin har täckt samtliga kostnader för renovering av lokalerna medan Sverige har finansierat utrustning och förbrukningsmaterial för en summa av cirka 7 miljoner kronor. I koordination mellan det svenska projektet och ett ENFSI-projekt har även det Nationella Laboratoriet i Serbien blivit ackrediterat inom dna och droganalys.

Visning av brottsplatsundersökning

Visning av brottsplatsundersökning under invigningen där projektets två nya fordon användes. Foto: Dan Göthberg

Ett flertal utbildningar har genomförts under projektets gång. Nämnas kan Blodstänksanalys där Weine Drotz, SKL och Pernilla Norberg, Västra Götaland var instruktörer samt Disaster victim identification (DVI) där Angelika Westergård och Urban Johansson från Västerbotten var utbildningsansvariga. Efter DVI-kursen bildade det serbiska nationella laboratoriet den första DVI-gruppen som fick använda kunskaperna under flodkatastrofen våren 2014.

Under första halvåret 2015 kommer ett flertal utbildningar att genomföras i de nya lokalerna, bland annat en fem månader lång kriminalteknisk grundkurs, utbildning för åklagare och domare och fortsättning på blodstänksanalys.

Dan Göthberg
Projektledare
Polismyndigheten i Västra Götaland