SKL har blivit NFC

Från och med den 1 januari 2015 är Statens Kriminaltekniska laboratorium (SKL) – som tidigare var en egen myndighet – en nationell avdelning i den nya polismyndigheten, NFC. NFC ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet.
NFC:s verksamhet leds med stöd av ett kansli och bedrivs av sektionerna:
informationsteknik (Linköping)
biologi (Linköping)
droganalys (Linköping)
kemi- & teknik (Linköping)
forensisk laboratorie i Väst (Göteborg)
forensisk laboratorie i Syd (Malmö)
forensisk laboratorie i Stockholm (Stockholm)

Forensisk verksamhet
NFC:s huvuduppgift är att, som opartiskt expertorgan, utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol.
Forskning, utveckling, information, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår i NFC:s verksamhet.
Utöver det hanterar vi undersökningar för enskilda uppdragsgivare och fungerar som expertstöd vid, exempelvis, undersökning på brottsplats samt upphandling av nya sedlar och ID-handlingar.

Välrenommerat expertorgan
Vårt svenska kriminaltekniska arbete har ett gott internationellt rykte i European Network of Forencic Science Institutes (ENFSI). Inte minst för vår avancerade analys- och undersökningsutrustning, men framförallt tack vare våra välutbildade medarbetare med kompetens att göra kvalificerade bedömningar och värderingar där analysresultaten sätts in i rättsliga sammanhang.

Våra forensiker är specialister inom sina respektive områden. De flesta har minst en akademisk grundutbildning vilken kompletterats med omfattande internutbildningar. Genom kompetenssäkring säkerställer vi att medarbetare på olika nivåer har rätt kompetens och behörighet för sina olika arbetsuppgifter.
De flesta av NFC:s undersökningar är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och enligt ISO/IEC 170 20 för brandundersökningar.

Lena Klasén