Storbritannien inspireras av Sverige

Den 12:e juni besökte Tim Wilson, Chris Wood och Ashley Savage från Northumbria University, Storbritannien, biologisektionen på NFC för att sätta sig in i hur vi i Sverige arbetar med våra dna-sökningar enligt Prümrådsbeslutet.

prüm_StorbritannienTim, Chris och Ashley deltar i ett större forskningsprojekt med målet att förbättra samarbetet mellan straffrättsmyndigheter i Storbritannien och andra EU-länder. I projektet ingår att studera hur andra länder i EU arbetar enligt Prümrådsbeslutet. Storbritannien är ännu inte Prüm-operativa och utbyter således varken fingeravtryck, dna eller fordonsuppgifter med något annat EU-land

Registergruppen vid Biologisektionen förevisade hur vi i Sverige genomför nationella dna-sökningar och Prüm-dna-sökningar samt hur vi redovisar våra träffar. Tim, Chris och Ashley ställde frågor om alltifrån vilka tekniska lösningar vi i Sverige använder för våra Prüm-dna-sökningar, hur vi ser på Prüm-dna-utbytet till hur Sverige och andra Prüm-länder förmedlar information länderna emellan. Besökarna var imponerade av vårt arbete, inte minst av våra tekniska lösningar, som möjliggör mycket snabbt och effektivt arbete med dna-träffar. Tim, Chris och Ashley hade också frågor runt utbytet av fingeravtryck i Prüm och hur vi Sverige kommer förfara när vi blir operativa.

Efter Prüm-diskussionerna följde ett besök hos Dokumentanalysgruppen på Informationstekniksektionen där moderna så kallade e-säkerhetshandlingar förevisades och diskuterades. Bland annat förevisades det senaste svenska passet (modell 2012) som är ett e-pass, det vill säga passet är försett med ett chip på vilket biometrisk data om innehavaren sparas.

Slutligen besöktes även Bildgruppen. Där förevisades bland annat den pågående metodutvecklingen för att kunna använda automatisk mjukvara för ansiktsigenkänning för att räkna ut likelihood-kvoter. Tim, Chris och Ashley såg stor potential för metoden då de ansåg att man inom rättsväsendet skulle kunna relatera till en sådan metod bättre än den manuella metoden som används idag. Då metoden antagligen kan vara av intresse i fler länder diskuterades även vikten av att från början söka internationellt samarbete för att standardisera metoden.

Christina Widén, forensiker
typnings- och registergruppen,
biologisektionen, NFC